Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Drągowski"

Geologiczne i inne środowiskowe uwarunkowania składowania odpadów

Czytaj za darmo! »

Składowanie jest jedną zmetod unieszkodliwiania odpadów i w związku z tym musi odbywać się w warunkach uniemożliwiających ich wpływ na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Doskonalenie metod ocen oddziaływania składowisk na środowisko, rozwój nowych technologii składowania, a szczególnie przepisy prawne, powodują, że warunki składowania odpadów są coraz trudniejsze i aby mogło funkcjonować nowe lub stare składowisko, musi spełniać coraz więcej kryteriów dopuszczających je do eksploatacji (Bażyński i in. 1999, Brandl H. 1998). To sprawia, że wielu starych składowisk nie można już eksploatować, ponieważ nie spełniają aktualnych wymagań ochrony środowiska. Zanim jednak podjęta zostanie decyzja o likwidacji, należy zawsze rozważyć możliwość modernizacji składowiska, umożliwiają[...]

 Strona 1