Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adrian Okurowski"

ZASTOSOWANIE TURBOKOREKCJI DO TRANSMISJI DANYCH W ŚWIATŁOWODZIE PLASTIKOWYM DOI:10.15199/59.2016.8-9.58


  W pracy zaproponowano wykorzystanie turbokorekcji do eliminacji interferencji międzysymbolowych towarzyszących transmisji w światłowodzie plastikowym o skokowym profilu współczynnika załamania. Wykorzystany korektor działał w oparciu o zasadę maksimum a posteriori (MAP). Aby zmniejszyć liczbę stanów korektora, zaproponowano zastosowanie go wraz z korektorem skracającym odpowiedź impulsową. Otrzymane wyniki wskazują, że wykorzystany korektor posiadał znaczną przewagę nad korektorami klasycznymi: z decyzyjnym sprzężeniem zwrotnym oraz korektorem liniowym minimalizującym błąd średniokwadratowy. 1. WSTĘP Światłowody polimerowe są atrakcyjnym medium transmisyjnym do przesyłania informacji na krótkie odległości - do ok. 100 m. Na szczególną uwagę zasługuje światłowód wykonany z PMMA (polimetakrylan metylu) o skokowym profilu współczynnika załamania światła (ang. SI POF - step index polymere optical fiber). Dzięki dużej średnicy rdzenia (0,98 mm), aperturze numerycznej 0,3-0,5 oraz skokowemu profilowi współczynnika załamania, światłowód ten łatwo sprzęgać ze źródłami światła, ponadto posiada on dobre własności mechaniczne, dobrze toleruje zginanie i jest odporny na ucisk. Te własności umożliwiają niewykwalifikowanemu użytkownikowi samodzielne wykonanie domowej instalacji, przy pomocy najprostszych narzędzi. Transmisja odbywa się w świetle widzialnym (typowo ok. 660 nm), co pozwala na prostą diagnostykę działania łącza. Niestety, wadą tego włókna jest wysokie tłumienie (ok. 18 dB/100 m w oknie 660 nm) oraz niskie pasmo przenoszenia, wynoszące ok. 50-100 MHz na 100 m. Ta pierwsza własność w praktyce ogranicza to odległości transmisji właśnie do ok. 100 m. Dlatego, światłowód ten jest przede wszystkim proponowany do sieci domowych. Z kolei ograniczone pasmo powoduje istotne interferencje międzysymbolowe (ISI - ang. intersymbol interference). Jeżeli światłowód POF ma być konkurencyjny w stosunku do innych mediów transmisyjnych, [...]

 Strona 1