Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Kulig"

ANALIZA WPŁYWU USZKODZEŃ PUNKTÓW KOMUTACYJNYCH NA WŁASNOŚCI POLA CLOSA TYPU SMM DOI:10.15199/59.2016.8-9.44


  W artykule przedstawiono algorytm FT-DSRR (Fault-Tolerant Desynchronized Static Round Robin-Robin Dispatching) pozwalający na planowanie przepływu komórek w polu Closa typu SMM (Space- Memory-Memory) z uszkodzeniami w punktach komutacyjnych. Uszkodzenia punktów komutacyjnych mogą pojawiać się na skutek promieniowania kosmicznego w polach komutacyjnych wykorzystywanych w systemach satelitarnych. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących wpływu liczby uszkodzeń, ich umiejscowienia oraz liczby komutatorów w drugiej sekcji pola na opóźnienie transmisji komórek i przepustowość pola SMM. Abstract: In this paper a fault-tolerant desynchronized static round-robin (FT-DSRR) cell dispatching algorithm is presented. This algorithm was proposed for onboard SMM (Space-Memory-Memory) Clos-network switches with serious crosspoint faults caused by the harsh space radiation environment. The influence of the crosspoint faults on the average cell delay and throughput of the SMM Closnetwork switch depending on the total number of faults, their location within the SMM network, and the number of switches in the second stage was evaluated using computer simulation. Selected results are presented in the paper. Słowa kluczowe: pakietowe pole komutacyjne, planowanie przepływu pakietów, pole Closa, komutacja pakietów. Keywords: packet switching fabric, packet scheduling, Clos-network switch, packet switching. 1. WSTĘP Jednym z bardzo istotnych modułów każdego przełącznika i routera jest pole komutacyjne mające istotny wpływ na wydajność węzła komutacyjnego. W urządzeniach o małej i średniej pojemności wykorzystuje się pola crossbar, natomiast w urządzeniach o dużej pojemności stosuje się najczęściej pola Closa [1] ze względu na ich własności kombinatoryczne oraz możliwość modułowej rozbudowy. Pola tego typu pracują w sposób synchroniczny, przesyłając w szczelinach czasowych pakiety o stałej długości zwane komórkami [2]. Ozna[...]

 Strona 1