Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Mikołajczyk"

Perturbacje z wprowadzeniem normy PN-EN 14411:2007

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Polski Komitet Normalizacyjny, 1 lipca 2007 r. wprowadził do Zbioru Polskich Norm metodą uznaniową, europejską normę EN-14411:2006, jako normę PN-EN 14411:2007 (oryg) Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Norma ta zastąpiła dotychczasową normę europejską EN-14411:2003 wprowadzoną do polskich norm[...]

Wprowadzenie normy europejskiej do Zbioru Polskich Norm

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN, Polski Komitet Normalizacyjny z dniem 1 lipca 2007 r. wprowadził do Zbioru Polskich Norm metodą uznaniową, europejską normę EN-14411:2006, jako normę PN-EN 14411:2007 (oryg) Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Norma ta zastąpiła dotychczasową normę europejską EN-14411:2003 wprowadzoną do po[...]

Jak powinny być oznakowane opakowania płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

Norma zharmonizowana PN-eN 14411 Płytki ceramiczne Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie (EN 14411:2006) została opracowana na podstawie mandatu udzielonego Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) przez Komisję Europejską i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Załącznik ZA zawiera informacje dotyczące powiązania z dyrektywą 89/106/EWG. Informacje te obejmują bezpieczeństwo stosowania wyrobu w obiektach budowlanych. Producent powołujący się na wymienioną normę zharmonizowaną powinien, zgodnie z paragrafem 6, przeprowadzić ocenę zgodności wyrobu z wymaganiami zawartymi w Załączniku ZA. Zgodność z rozdziałami Załącznika daje domniemanie przydatności płytek do pokrywania ścian, sufitów i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zgodność ta powi[...]

Spotkanie producentów i odbiorców płytek ceramicznych

Czytaj za darmo! »

W kwietniu br. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyło się seminarium dla producentów i odbiorców wyrobów budowlanych ze szkła i z ceramiki. Tematem spotkania było omówienie: 1) znaczenia oznakowania CE na wyrobach wprowadzanych na rynki krajów Unii Europejskiej oraz zalet certyfikowania tych wyrobów; 2) zagadnień związanych z oznaczaniem współczynnika poślizgu płytek ceramicznych przeznaczanych do wykładania podłóg i opracowania wytycznych określających przydatność danej płytki do zamierzonego zastosowania w zależności od wielkości współczynnika poślizgu; 3) warunków uczestnictwa specjalistów do reprezentowania producentów wyrobów budowlanych w pracach normalizacyjnych Europe[...]

Metody badań poślizgu posadzek ceramicznych


  Norma PN-EN 14411:2009 Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja właściwości i znakowanie wyszczególnia parametry charakteryzujące poszczególne grupy płytek, określa dopuszczalne wartości i odchylenia od ustalonych wymagań, a także narzuca metody badawcze służące do określania wielkości właściwości fizycznych i chemicznych. Wśród tych właściwości znajduje się m.in. współczynnik tarcia, służący do określania poślizgu powierzchni podłogowych wyłożonych płytkami ceramicznymi. Norma nie precyzuje wartości wymiernej tego parametru, ale wymaga od producenta deklaracji wartości w przypadku konkretnej płytki przeznaczonej do wyłożenia podłóg. Nie podaje również metody badawczej, ale zaleca przy podawaniu wyniku deklarowania metody lub metod badawczych. W PN-EN 14411:2009 w Tablicy ZA.2 - Rozdziały dotyczące płytek ceramicznych przeznaczonych do wykładania podłóg na zewnątrz istnieje następująca uwaga dotycząca metody badawczej: "Według metody/metod badania stosowanych w docelowym kraju członkowskim (jeżeli istnieją takie rozporządzenia)". Norma nie stawia więc wymagania dotyczącego wartości współczynnika poślizgu, ale zaleca wykonywanie badania "na żądanie", z równoczesnym podaniem metody badawczej zastosowanej przez producenta. W Komitecie Normalizacyjnym Unii Europejskiej CEN, na podstawie projektu prEN 13522:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Określenie współczynnika tarcia, opracowany został projekt normy PN-EN ISO 10545-17:2000 o tym [...]

Zmiany w znowelizowanej normie PN-EN 14411:2013-04E


  W dniu 30.04.2013 r. włączona została do zbioru Polskich Norm znowelizowana norma EN 14411:2012 Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie, jako norma PN-EN 14411:2013 - 04E. Przyjęta została w wersji angielskiej i zastąpiła normę PN-EN 14411:2009 (EN 14411:2006) Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. Normę wprowadzono do zbioru PKN bez zachowania okresu przejściowego, który na mocy Dziennika Europejskiego obowiązuje w UE od lipca 2013 r. do lipca 2014 r. Nowy dokument EN 14411:2012 został opracowany przez Komitet Normalizacyjny CEN/TC 87 Płytki ceramiczne w ramach mandatu udzielonego przez Komisję Europejską i Europejskie Towarzystwo Wolnego Handlu z uwzględnieniem Dyrektywy Budowlanej UE. Powiązanie z Dyrektywą stanowi Załącznik informacyjny ZA tworzący integralną całość z rozdziałami normy. Celem opracowania nowego wydania normy było wprowadzenie zmian i uzupełnień w stosunku do EN 14411:2006 dotyczących wymagań i oceny zgodności. Norma obejmuje płytki ceramiczne produkowane w technologii ciągnienia lub prasowania na sucho, przeznaczone do wykładania podłóg, w tym schodów oraz ścian wewnątrz i na zewnąt[...]

Certyfikacja dobrowolna mozaiki szklanej i ceramicznej


  M ozaikę do zastosowania w budownictwie definiuje się jako płytki o wymiarach boku do 70 mm i grubości 4 - 8 mm, wykonane ze szkła lub z ceramiki. W formie handlowej występują w postaci kwadratów, prostokątów lub w innych kształtach i są naklejone na folię, papier lub siatkę (z włókna szklanego lub tworzywa), tworząc płyty (arkusze), najczęściej o wymiarach 20 x 20 lub 33 x 33 cm. Poszczególne elementy takiej płyty mogą składać się z mozaiki jednobarwnej lub jednakowo dekorowanej, albo występować w różnych kolorach, różnych odcieniach barwy, a także różnorodnych dekoracjach. Ułożenie na płycie poszczególnych, różniących się między sobą elementów składowych, nie jest przypadkowe. Tego rodzaju płyty stanowią zamierzone przez producenta kompozycje i przeznaczone są do ułożenia w tak zaprojektowanej konfiguracji, w celu uzyskania konkretnego efektu dekoracyjnego. Płyty mozaikowe dają się łatwo i szybko ciąć na żądaną wielkość i kształty - a więc listwy, paski, prostokąty lub kwadraty. Mozaika szklana i ceramiczna może być stosowana w budownictwie jako okładzina zabezpieczająca i dekorująca powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne budynków. Jest materiałem dającym się łatwo dopasowywać do różnych kształtów powierzchni (łuki, wąskie krawędzie). Doskonale sprawdza się na dużych i małych powierzchniach, takich jak elewacje, wykończenia kuchni i łazienek. Może[...]

Mozaika szklana i ceramiczna - certyfikacja dobrowolna


  Mozaikę do zastosowań w budownictwie definiuje się jako płytki o wymiarach boku do 70 mm i grubości 4 - 8 mm, wykonane głównie ze szkła lub z ceramiki. W formie handlowej występują w postaci kwadratów lub prostokątów naklejonych na folię, papier lub siatkę (z włókna szklanego lub tworzywa) tworząc płyty (arkusze), najczęściej o wymiarach 20 x 20 lub 33 x 33 cm. Poszczególne elementy takiej płyty mogą składać się z mozaiki jednobarwnej lub jednakowo dekorowanej, albo mogą występować w różnych kolorach, różnych odcieniach barwy, a także różnorodnych dekoracjach. Ułożenie na płycie poszczególnych, różniących się między sobą elementów składowych, nie jest przypadkowe. Tego rodzaju płyty stanowią zamierzone przez producenta kompozycje i przeznaczone są, do ułożenia na pokrywanej nimi powierzchni, w tak zaprojektowanej konfiguracji, w celu uzyskania konkretnego efektu dekoracyjnego. Utworzenie płyt z naklejonymi płytkami mozaiki pozwala na szybkie wyłożenie danej powierzchni, a różnorodne rozłożenie płytek pozwala na szybkie uzyskanie efektu dekoracyjnego. Tak przygotowane płyty mozaikowe dają się łatwo i szybko ciąć na żądaną wielkość, tworząc w miarę potrzeb, listwy, paski, prostokąty lub kwadraty. Mozaika szklana i ceramiczna może być stosowana w budownictwie jako okładzina zabezpieczająca i dekorująca powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne budynków. Jest materiałem dającym się łatwo kształtować na danej powierzchni i dopasowywać do różnych jej kształtów (łuki, wąskie krawędzie). Doskonale sprawdza się na dużych i małych powierzchniach, takich jak elew[...]

 Strona 1