Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Lasik-Kurdyś"

Produkcja win gronowych w krajach chłodnego klimatu


  Chłodny klimat i możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków hodowli winorośli nie muszą wykluczać możliwości rozwoju winiarstwa w danym regionie. Co więcej, w wielu krajach okazały się one bardziej sprzymierzeńcami niż wrogami. Dobrym przykładem może być Kanada, gdzie silne mrozy pod koniec sezonu winiarskiego przyczyniły się do powstania, specyficznego rodzaju tzw. win lodowych (icewine). Próby produkcji tego winiarskiego specjału podjęły również inne kraje chłodnego klimatu, np. Niemcy, Czechy czy Austria. W tych krajach jednak odpowiednio wczesne przymrozki zdarzają się zaledwie raz na kilka lat, podczas gdy w Kanadzie, która jest światowym liderem w produkcji icewine, przymrozki występują co roku i ten rodzaj ekskluzywnego wina produkowany jest w każdym sezonie winiarskim. Z kolei winogrona z angielskich ubogich w słońce winnic charakteryzują się bardzo wysoką kwasowością, co uniemożliwia ich wykorzystanie do produkcji "tradycyjnych" win. Jednak to właśnie specyficzna kwasowość moszczu nadaje wyjątkowy charakter tamtejszym winom musującym [11, 13, 18]. Kraje cieszące się długim i upalnym sezonem słonecznym nie muszą mieć absolutnej wyłączności na produkcję dobrej jakości win gronowych. W regionach, w których klimat charakteryzuje się stosunkowo małym nasłonecznieniem i umiarkowaną temperaturą, jak np. w Polsce, również istnieje możliwość produkcji win dobrej jakości. Moszcze uzyskiwane w takich strefach klimatycznych charakteryzują się jednak słabym aromatem i podwyższoną kwasowością, wymagają więc specjalnej obróbki - sugeruje się więc stosowanie wtórnej, inicjowanej zazwyczaj pod koniec fermentacji alkoholowej, fermentacji tzw. jabłkowo-mlekowej (FJM). Głównym jej zadaniem jest naturalna redukcja kwasowości moszczu czy wina, wzbogacenie aromatu oraz podwyższenie stabilności mikrobiologicznej wina [9]. ISTOTA I ZNACZENIE PROCESU fermentacji jabłkowo-mlekowej Podstawowym i najistotniejszym bioprocesem podczas wyt[...]

 Strona 1