Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Adam Błochowiak"

Drewniane materiały opakowaniowe podlegają regulacjom prawnym DOI:


  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) coraz częściej otrzymuje informacje od służb fitosanitarnych innych państw, m.in. Ukrainy, Białorusi czy Chińskiej Republiki Ludowej, o zakwestionowaniu przesyłek różnych towarów, np. silników, maszyn, narzędzi, śrub, żarówek i innych, z powodu wykorzystania do ich pakowania drewnianych materiałów opakowaniowych niespełniających międzynarodowych norm fitosanitarnych. Zakwestionowanie przesyłki przez narodowe służby fitosanitarne kraju odbiorcy rodzi dla eksportera kłopoty, czasem bardzo poważne, skutkujące stratami finansowymi.Przesyłka niespełniająca norm może zostać zatrzymana na granicy i zwrócona do eksportera na jego koszt lub wpuszczona do kraju odbiorcy, a opakowania zniszczone na koszt importera. Takie działania rodzą nie tylko określone dodatkowe koszty, ale również wywołują skutki pośrednie w postaci nieterminowego lub całkowitego braku wywiązania się z umowy dostawy towaru. W konsek[...]

 Strona 1