Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz KOZA"

Thermal plasma for materials engineering

Czytaj za darmo! »

The paper presents thermal plasma applications directed towards receiving near zero emission of any hazardous residuals of wastes. The final material obtained after the plasma treatment is environmentally safe. It can return to the environment as a useful material or product. The paper also describes a CNT's synthesis microwave plasma method. It allows producing CNT's in the powder form or making deposits on substrates such as silica, metals and on refractory insulators. Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowania plazmy termicznej ukierunkowane na zapewnienie zerowej emisji jakichkolwiek szkodliwych pozostałości. Końcowy materiał może powrócić do środowiska jako użyteczny produkt. Przedstawiono również plazmową metodę syntezy CNTs przy użyciu generatora mikrofal. Umożliwia ona wytwarzanie CNTs w postaci proszku lub nanoszenie warstw CNTs na podłożach. (Plazma termiczna dla inżynierii materiałowej). Keywords: thermal plasma, waste treatment, nanomaterials. Słowa kluczowe: plazma termiczna, utylizacja odpadów, nanomateriały.Introduction Thermal plasma in the state of LTE (Local Thermodynamic Equilibrium) or near LTE (in a reduced pressure) can be an efficient medium for breaking bonds of unwanted molecular chains. It can be used for gas and fluid waste destruction and solid waste conversion into valuable materials or products. Another application of near LTE plasma is carbon nanotubes (CNTs) synthesis. CNTs deposited on various substrates are urgently required for many technological applications such as electron emitters, supercapacitors, rechargeable batteries, photovoltaic cells, etc. Plasma environmental applications One of the most important thermal plasma technological applications is a destruction of hazardous waste keeping zero emiss[...]

 Strona 1