Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Grabarczyk"

Warunki syntezy warstw węglowych na gwoździach śródszpikowych ze stali AISI 316L

Czytaj za darmo! »

Historia stosowania stali austenitycznej w implantologii rozpoczęła się w latach 70. ubiegłego stulecia. Od tego czasu materiał ten przeszedł metamorfozę, wynikającą z konieczności poprawy jego właściwości powierzchniowych i mechanicznych w celu dopasowania ich do wymagań, jakie stawia środowisko organizmu człowieka. Istotny postęp w tej dziedzinie dało wprowadzenie stali typu AISI 316, a nastepnie 316L z dodatkiem molibdenu o podwyższonej odporności na korozję szczelinową i wżerową. Właśnie te typy korozji wskazuje się jako główny powód niszczenia powierzchni implantów medycznych [1]. Mimo iż w międzyczasie pojawiły sie inne materiały implantacyjne, o lepszej odporności na korozję w środowisku tkanek i płynów ustorojwych, stale austenityczne wciąż stanowią główną grupę materiałów, zwłaszcza w ortopedii urazowej. Wciąż jest to jednak materiał daleki od ideału. Analiza implantów usuniętych z organizmu pacjentów pokazuje częste przypadki występowania śladów korozji w miejscach styku współpracujących elementów [2÷4]. Spowodowane jest to efektem wycierania warstwy pasywnej wskutek występowania mikroruchów w miejscach łączenia elementów implantu, prowadzących w konsekwencji do powstawania zjawiska frettingu [2]. Ryzyko to rośnie wraz z czasem przebywania implantu w organizmie, stąd wszczepy wykonane ze stali AISI 316L określa się mianem "krótkookresowych" lub "krótkotrwałych", zwykle wykorzystywanych w leczeniu trwającym od kilku do kilkunastu miesięcy. W ostatnich latach jednak można zauważyć, iż ponownie pojawiają się implanty "długookresowe" wykonane ze stali austenitycznej, dotyczy to zwłaszcza endoprotezy stawu biodrowego. Łączyć to można z faktem dalszej ewolucji tego materiału i pojawieniem się stopu AISI 316LVM, wytwarzanego próżniowo o bardzo niskim poziomie zanieczyszczeń i zawartości węgla do maks. 0,024%. Wydaje się, że materiał ten skutecznie zaczyna konkurować z implantacyjnymi stopami kobaltu, którego stosowanie wią[...]

 Strona 1