Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Modławska"

Zagadnienia propagacyjne związane z projektowaniem sieci standardu TETRA

Czytaj za darmo! »

W wyniku decyzji Komisji Europejskiej i wynikających z nich rozporządzeń krajowego organu regulacyjnego - Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), analogowe systemy radiokomunikacyjne muszą zostać wyłączone ze względu na ich nieefektywność widmową. Od połowy lat 90. dystrybucyjne spółki energetyczne w większości używają analogowego systemu trankingowego w standardzie MPT1327. Nie spełnia on wszystkich potrzeb związanych z łącznością dyspozytorską, wykorzystywaną do utrzymania sieci energetycznej (np. nie zapewnia transmisji danych, chociaż obsługuje przekaz krótkich wiadomości). Ponadto uległ on już znacznemu zużyciu, przejawiającemu się w dużej awaryjności. Brak jest także możliwości pozyskania części zamiennych. Z tych powodów w 2007 r. większość spółek operatorskich sektora [...]

MODELE POZYSKANIA SZEROKOPASMOWEJ USŁUGI ŁĄCZNOŚCI DYSPOZYTORSKIEJ DOI:10.15199/59.2015.4.91


  Postęp technologiczny w radiokomunikacji ruchomej lądowej sprawił, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ratownictwo coraz częściej sięgają po rozwiązania operacyjne wymagające szerokopasmowej transmisji danych. Doprowadziło to do tego,ż e już kilka lat temu zainicjowano dyskusję nad strategią wymiany eksploatowanych obecnie wąskopasmowych systemów łączności dyspozytorskiej na systemy szerokopasmowe. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem tego rozwoju jest oparcie nowyhc systemów na standardzie LTE. W pracy tej przeanalizowano klki a modeli pozyskania szerokopasmowej usługi ąłczności dyspozytorskiej, które pozwalają uzyskać pewien kompromis między przeciwstawnymi czynnikami determinującymi sukces realizacji takiego przedsięwzięcia. 1. WSTĘP Służby bezpieczeństwa i porządku publicznego coraz chętniej wykorzystują na swoje potrzeby operacyjne, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, usługi szerokopasmowe świadczone przez operatorów publicznych sieci bezprzewodowych, dzięki czemu z miejsca incydentu możliwy jest m.in. przekaz podglądu wideo lub dostęp do baz danych. To rosnące zapotrzebowanie na usługi szerokopasmowe sprawia, że od kilku już lat obserwowany jest trend zmierzający do znalezienia najbardziej optymalnych rozwąizań techniczno- biznesowych umożliwiających sprawną organizacyjnie i niskonakładową finansowo wymianę sieci wąskopasmowych na sieci szerokopasmowe. Te plany muszą uwzględniać także co najmniej utrzymanie obecnego stanu współpracyr óżnych służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (SBPiR). W artykule zaprezentowano analizę finansowo-ekonomiczną pozyskania i eksploatacji rozwiązań technicznych zdolnych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby organizacji PPDR (ang. Public Protection and Disaster Relief) zajmujących się ochroną publiczną i pomocą w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych. Układ artykułu jest następujący. W rozdz. 2 przedstawiono modele pozyskania [...]

 Strona 1