Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol Kostecki"

ANALIZA ZJAWISKA ANOMALII WYDAJNOŚCI W SIECIACH STANDARDU IEEE 802.11AC DOI:10.15199/59.2015.4.36


  Praca obejmuje analizę możliwości transmisji danych w standardzie IEEE 802.11ac w warunkach występowania zjawiska tzw. anomalii wydajności (ang. performance anomaly), czyli zmniejszenia się ogólnej wydajności pracy sieci bezprzewodowej na skutek równoczesnej pracy urządzeń sieciowych wykonanych w starszych wersjach standardu IEEE 802.11. Badania związane są z analizą trzech kompatybilnych ze sobą standardów pracujących w paśmie częstotliwości 5 GHz: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n i IEEE 802.11a. Analizie poddane zostały trzy różne szerokości kanałów: 80 MHz, 40 MHz oraz 20 MHz. 1. WSTĘP Organizacją odpowiedzialną za opracowywanie standardów opisujących najnowsze technologie związane z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi jest Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. IEEE). Jednym z pierwszych standardów, opracowanym przez grupę roboczą IEEE 802.11 był 802.11a, który został opublikowany w 1999 roku [2]. Opisuje on sposób realizacji warstwy fizycznej lokalnej sieci bezprzewodowej w paśmie 5 GHz, pozwalając przy tym na uzyskanie szybkości transmisji do 54 Mbit/s. Ważnym krokiem było opracowanie standardu IEEE 802.11n [3], który ukazał się w 2009 roku. Wspomniany standard również wykorzystuje do pracy pasmo 5 GHz, jednak pozwala na osiągnięcie znacznie większych szybkości transmisji, które wynoszą aż 600 Mbit/s. Najnowszym, opublikowanym w 2013 roku i zaimplementowanym w sprzęcie sieciowym WLAN (ang. Wireless Local Area Network), dostępnym na komercyjnym rynku standardem, jest obecnie IEEE 802.11ac [1]. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik transmisyjnych, pozwala on na osiągnięcie szybkości transmisji wynoszącej teoretycznie aż 6 Gbit/s. Prezentowana praca opisuje problem anomalii wydajności (ang. performance anomaly), występującej w sieciach standardu IEEE 802.11ac, gdy przynajmniej jedna ze stacji klienckich, z powodu niekorzystnych warunków transmisyjnych, spowodowanych np. dużą odległością od punktu dostęp[...]

Ocena możliwości wykorzystania proszku buraczanego jako substancji barwiącej do produkcji kiełbas homogennych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przemysł spożywczy bardzo szybko reaguje na zmieniające się wymagania rynku, które ulegają modyfikacji wraz z rosnącą wiedzą konsumentów o produktach spożywczych i żywieniu. Aktualnie wiodącymi trendami są: żywność ekologiczna, żywność o niskim stopniu przetworzenia oraz utrwalana metodami fizycznymi, wykorzystującymi jak najmniejszą ilość substancji konserwujących, żywność z obniżoną ilością lub całkowicie pozbawiona dozwolonych substancji dodatkowych (oznaczonych symbolem "E" na etykiecie wyrobu gotowego). Konserwowanie mięsa jest jednym z najstarszych zabiegów technologicznych. Obecnie najbardziej rozpowszechnion[...]

 Strona 1