Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Michałek"

IMPLEMENTACJA ALGORYTMU INTELIGENTNEGO WYBORU KANAŁÓW RADIOWYCH (OBSS MANAGEMENT) ZDEFINIOWANEGO W ROZSZERZENIU IEEE 802.11AA DOI:10.15199/59.2015.4.38


  Wraz z rosnącą gęstością sieci Wi-Fi rośnie też zajętość dostępnych kanałów radiowych. W rezultacie znalezienie wolnego kanału radiowego dla nowotworzonej sieci Wi-Fi może okazać się w praktyce niemożliwe. Standard IEEE 802.11aa wychodzi naprzeciw tym problemom definiując algorytm OBSS management. Algorytm poprzez inteligenty wybór kanłu pozwala na optymalny i sprawiedliwy dostęp do medium radiowego. W artykule została przedstawiona wstępna implementacja algorytmu OBSS management wykonana w języku C++ 11. 1. WSTĘP Sieci bezprzewodowe standardu IEEE 802.11 (Wi-Fi) ze względu na niewątpliwą przewagę nad sieciami Ethernet, jaką jest brak wymaganego okablowania, zyskały dużą popularność w zastosowaniach domowych, przemysłowych i komercyjnych. Dodatkową zaletą standardu IEEE 802.11 jest to, że jest on ciągle rozszerzany o nowe mechanizmy poprawiające m.in. jakość świadczenia usług (ang. quality of service, QoS) (rozszerzenia 802.11e/aa), przepustowość (rozszerzenia 802.11ac/ad) oraz wydajność (rozszerzenie 802.11ax). Mechanizmy te wydają się być konieczne nie tylko ze względu na rosnącą liczbę urządzeń pracujących w pasmach 2,4 GHz oraz 5 GHz, ale także ze względu na rosnącą liczbę aplikacji wymagających małych opóźnień oraz/lub dużych przepustowości, a więc takich, które wysyłają dźwięk/obraz w czasie rzeczywistym (wideokonferencje, telewizja na życzenie, gry internetowe). Jednym z głównych problemów, z jakim borykają się użytkownicy sieci Wi-Fi, jest fakt, że ze względu na brak stosowania inteligentnych algorytmów wyboru kanałów radiowych oraz status prawny pasm sieci Wi-Fi (są to pasma nielicencjonowane), użytkowanie pasm 2,4 GHz oraz 5 GHz jest obecnie nieoptymalne. Ponadto na obszarach o dużym zagęszczeniu sieci czy to domowych (blokowiska) czy komercyjnych (centra miast, galerie handlowe), występują problemy takie jak brak zasobów radiowych do wprowadzenia mechanizmów QoS czy nawet całkowite wzajemne zagłuszanie się[...]

ANALIZA WPŁYWU WYBORU KANAŁÓW RADIOWYCH NA DZIAŁANIE SIECI Wi-Fi O ZACHODZĄCYCH NA SIEBIE ZASIĘGACH DOI:10.15199/59.2016.6.54


  ANALYZING THE IMPACT OF RADIO CHANNEL SELECTION ON THE PERFORMANCE OF OVERLAPPING Wi-Fi NETWORKS Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy wpływu wyboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi o zachodzących na siebie zasięgach. Pokazano, że w przypadku użycia inteligentnego algorytmu wyboru kanałów radiowych, zdefiniowanego w rozszerzeniu IEEE 802.11aa, można zaobserwować znaczną poprawę działania sieci Wi-Fi. Abstract: This paper analyses the impact of the radio channel selection on the performance of the overlapping Wi- Fi networks. It has been shown that the intelligent overlapping BSS management defined in the IEEE 802.11aa amendment leads to the performance improvement of the Wi-Fi networks. Słowa kluczowe: 802.11aa, zarządzanie OBSS, sieci o zachodzących zasięgach, algorytm inteligentnego wyboru kanałów radiowych, Wi-Fi. Keywords: 802.11aa, OBSS management, OBSS, intelligent radio channel selection algorithm, Wi-Fi. 1. WSTĘP W odpowiedzi na narastający problem występowania coraz większej liczby sieci Wi-Fi na tym samym obszarze (ang. Overlapping Basic Service Set, OBSS) oraz rosnące wymagania użytkowników dotyczące świadczonej jakości obsługi (ang. Quality of Service, QoS), w rozszerzeniu IEEE 802.11aa [1] został zdefiniowany nowy mechanizm zarządzania OBSS (ang. OBSS management). Mechanizm ten opisuje sposób, w jaki punkty dostępowe (ang. Access Points, APs) mogą dokonać wyboru optymalnego kanału radiowego, bazując na informacjach zgromadzonych na temat ich bezpośredniego otoczenia. Szczegółowy sposób działania oraz implementacja mechanizmu inteligentnego wyboru kanałów radiowych zostały opisane odpowiednio w pozycjach [2] i [3]. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy wypływu nieoptymalnego doboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi dla trzech wybranych scenariuszy sieciowych: (i) porównanie przypadku współdzielonego kanału radiowego z OBSS management, (ii)[...]

 Strona 1