Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Kallas"

Problemy związane z rewitalizacją historycznych konstrukcji wsporczych na przykładzie Chaty Chrystkowskiej DOI:10.15199/33.2017.05.15


  Wartykule, na podstawie studiumpojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chatywChrystkowie, przedstawiono problemdotyczącywielu obiektówhistorycznych,wprzypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrznywygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznymzużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie dominimumingerencjiw" atrakcyjność" historyczną obiektów, które niekonieczniemuszą być zabytkami.Problememnatomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację. Słowa kluczowe: renowacja, rewitalizacja, fundamenty, słupy, drewno, postarzanie.Podstawą do podjęcia prezentowanej tematyki była konieczność rewitalizacji budynku Chaty Chrystkowskiej, pochodzącej z drugiej połowy XVII w., która w rzeczywistości została ograniczona do elementów posadowienia podcienia budynku i wymiany odcinków słupów długości ok. 30 cm. Prace przeprowadzono na podstawie uzgodnionej z konserwatorem zabytków dokumentacji projektowej [2]. Budownictwo tradycyjne jest nierozerwalnie związane z: jakością,[...]

 Strona 1