Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Hager"

Wpływ wysokiej temperatury na wytrzymałość na ściskanie i twardość powierzchniową betonu zwykłego i wysokowartościowego

Czytaj za darmo! »

Wcelu określenia uszkodzeń betonu w konstrukcji, spowodowanych działaniem temperatury pożaru, stosuje się wielemetod diagnostycznych [1]. Jedną z metod in situ, pozwalającą na określenie wytrzymałości na ściskanie betonu uszkodzonego oraz wyznaczenie zasięgu zaistniałych uszkodzeń, jest pomiar twardości przypowierzchniowej. Metodyka wykonywania pomiarów twardości powierzchniowej w celu określenia zasięgu uszkodzeń pożarowych zakłada następujące etapy działań [1]: ● ustalenie wartości liczby odbicia w strefie betonu nienaruszonego (Lref); ● wykonanie pomiarów liczby odbicia (Li) w strefach uszkodzeń, wg założonego schematu rozmieszczenia pomiarów, w celu wyznaczenia mapy uszkodzeń. Zaproponowany schemat, przyjęty do oceny betonowych elementów sklepienia tunelu pod kanałemLaManche, zakładał przyjęcie punktów pomiarowych w układzie promienistym i w równomiernych odległościach od strefy wyraźnych uszkodzeń (rysunek 1). W cytowanych badaniach w jednym miejscu pomiarowym wykonywano 9 odczytów i jako wynik pomiaru przyjmowano medianę uzyskanych wyników. Ograniczenia tej techniki w diagnostyce pożarowych uszkodzeń betonu wynikają m.in. z trudności ustalenia zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie a liczbą odbicia stanowiącą wynik pomiaru sklerometrem. Ponadto, do uzyskania pra[...]

 Strona 1