Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ihor BORDUN Fedir IVASHCHYSHYN"

Separacja proszków węglowych o dużym stopniu rozproszenia za pomocą metody tryboelektrycznej DOI:10.15199/48.2019.21.13

Czytaj za darmo! »

Współczesna historia rozwoju społeczeństwa jest historią opracowania i wprowadzenia nowych technologii. Wśród nich jako najważniejsze wymieniane są technologie związane ze stosowaniem pól elektromagnetycznych. Szczególnie, technologie wykorzystujące siłowe oddziaływanie pola elektrycznego na cząstki naładowane. Technologie te znajdują zastosowanie w oczyszczaniu gazów kominowych z popiołu, w malowaniu elektrycznym oraz powlekaniu powierzchni powłokami proszkowymi opartymi na kompozytach polimerowych. Znajdują zastosowanie również w procesach elektrografii, separacji materiałów zawierających frakcje dyspergowane, we wzbogacaniu rudy, itp. Udoskonalenie technologii elektronowo- jonowych pozwoliło na zastosowanie elektrycznych metod separacji, wykorzystujących różnice między właściwościami składników materiałów wyjściowych w zakresie przewodnictwa elektrycznego i przenikalności dielektrycznej na skalę przemysłową [1-5]. Ponadto, separacja elektryczna nie wymaga wykorzystania wody. Nie ma potrzeby oczyszczania ścieków. Separacja elektryczna charakteryzuje się najniższym stopniem zapylenia powietrza, ponieważ pył jest zatrzymywany w separatorze siłami pola elektrycznego. W związku z rozwojem metalurgii proszków i szerokim zastosowaniem cząstek o pewnych wymiarach w przemyśle chemicznym, elektrotechnicznym i innych branżach sucha separacja drobno sproszkowanych materiałów o wymiarach mikronowych i submikronowych jest aktualnie ważnym zadaniem [1, 6]. Z punktu widzenia wytworzenia źródeł zasilania o dużej efektywności jak i samych superkondensatorów ważne jest przejście do cząstek submikronowych, a nawet cząstek o nanowymiarach [7, 8]. Jednak materiały proszkowe o dużym stopniu rozproszenia [7, 8] powstały dzięki syntezie chemicznej, dlatego rozmiary powstałych cząstek są bardzo różne (od najmniejszych, atomowych do największych w skali makroskopowej). W przemyśle w celu obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia ekologiczności[...]

 Strona 1