Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PATRYK STĘPIEŃ"

BADANIA PROCESU ODKSZTAŁCENIA ORAZ CHARAKTERYZACJA WALCÓWEK I DRUTÓW ZE STOPÓW AlZr OTRZYMANYCH Z MATERIAŁÓW WSADOWYCH O RÓŻNEJ ZAWARTOŚCI CYRKONU


  Jednymi z materiałów obecnie wykorzystywanych do przesyłu prądu elektrycznego są odporne cieplnie stopy aluminium z różnej zawartości cyrkonu. Odpowiednia ilość tego dodatku stopowego powoduje podwyższenie temperatury rekrystalizacji aluminium, dzięki czemu uzyskuje się zwiększenie dopuszczalnej, długotrwałej temperatury pracy wyrobów, tj. drutów do przewodów elektroenergetycznych. Przemysłowe wytwarzanie tego typu materiałów jest prowadzone w liniach ciągłego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Piotr Uliasz, mgr inż. Marzena Piwowarska-Uliasz, mgr inż. Patryk Stępień — AGH Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: marzenap@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 708÷713 709 odlewania i walcowania (COiW) metodą Continuus Properzi, a kształtowanie finalnych własności stopów AlZr uzyskuje się w dalszych procesach przetwórczych. Praca poświęcona jest badaniom wpływu ilości cyrkonu na zdolność do umocnienia stopów w procesie ciągnienia oraz charakteryzacji własności mechanicznych, elektrycznych oraz odporności cieplnej badanych materiałów. Zakres pracy obejmuje badania nad procesem ciągnienia walcówek o średnicy 9,5 mm, wykonanych ze stopów AlZ w zakresie zawartości Zr od 0,05 do 0,32 i wytworzonych w warunkach przemysłowych w linii COiW, na druty o średnicy 4,5; 3,5 oraz 2,5 mm. W pracy przedstawiono technologiczne krzywe umocnienia poszczególnych materiałów oraz wyniki badań obejmujące charakteryzację wybranych własności stopów AlZr, co umożliwiło określić wpływ dodatku cyrkonu do aluminium. Słowa kluczowe: stopy AlZr, walcówka AlZr, proces ciągnienia, badania drutów STUDY OF DEFORMATION PROCESS AND CHARACTERIZATION OF RODS AND WIRES AlZr ALLOY OBTAINED FROM INPUT MATERIAL WITH DIFFERENT CONTENT OF ZIRCONIUM Some of the materials currently used for transmission of electric current are resistant hea[...]

 Strona 1