Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Seweryn Tchórzewski"

Kompetencje kierownika budowy współczesnych inwestycji DOI:


  Prowadzenie przedsięwzięć budowlano-inwestycyjnych wymaga umiejętności koordynowania wielu różnych aspektów tego procesu. Część z tych działań wynika wprost z obowiązujących przepisów, w tym Prawa budowlanego [6], a część z doświadczeń zebranych w formie technik i narzędzi zarządczych. Każdy z tych elementów jest niezbędny do prawidłowego i skutecznego realizowania kolejnych etapów inwestycji. Kompetencje kierownika budowy (KB) oraz kierownika projektu (KP) stanowią często o sukcesie realizowanego przedsięwzięcia, mierzonego terminemrealizacji czy też jego kosztami. Biorąc pod uwagę coraz większą złożoność i interdyscyplinarność współczesnych projektów inwestycyjnych, nasuwa się pytanie: czy kierownik budowy powinien mieć również kompetencje wymagane w przypadku kierownika projektu. Artykuł może stanowić przyczynek do dyskusji nad rolą kierownika budowy w przyszłości, szczególnie w kontekście wyzwań dotyczących dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych (np. Centralny Port Komunikacyjny) oraz wdrażania elementów strategii rozwoju pod[...]

 Strona 1