Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAWA BENDKOWSKA"

Polimery

Czytaj za darmo! »

Władysław Przygocki i Andrzej Włochowicz, UPORZĄDKOWANIE MAKROCZĄSTECZEK W POLIMERACH I WŁÓKNACH, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 Od połowy ubiegłego stulecia obserwujemy dynamiczny rozwój technologii polimerów i włókien chemicznych, któremu towarzyszy rozwój badań nad morfologią kryształów polimerów i ich agregatów oraz nad uporządkowaniem elementów strukturalnych polimerów.[...]

III Międzynarodowa Konferencja Włókiennicza w Dubrowniku

Czytaj za darmo! »

Od 2002 roku Wydział Technologii Włókienniczej Uniwersytetu w Zagrzebiu organizuje co dwa lata konferencję naukową "Magic World of Textiles". Trzecia już konferencja z tego cyklu obradowała w dniach 9-10 października 2006 r. w Dubrowniku, w uniwersyteckim centrum konferencyjnym. W konferencji uczestniczyło ponad 200 osób, a obrady odbywały się w siedmiu sekcjach:A. włókna tekstylne i nowe surowce[...]

Tekstylia zdolne do samooczyszczania

Czytaj za darmo! »

W wielu laboratoriach i ośrodkach badawczych prowadzone są prace badawcze zmierzające do opracowania technologii wytwarzania tekstyliów zdolnych do samooczyszczania. Właściwość samooczyszczania ma szczególne znaczenie w przypadku tekstyliów, których czyszczenie jest kłopotliwe i kosztowne, np. niektóre tekstylia techniczne, takie jak tekstylia architektoniczne lub tekstylia stosowane w transpor[...]

Badania komfortu fizjologicznego odzieży zawierającej materiały przemiany fazowej

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych funkcji odzieży jest ochrona organizmu ludzkiego przed wpływem klimatu i wspomaganie jego własnych funkcji termoregulacyjnych w różnych kombinacjach warunków środowiskowych i aktywności fizycznej. Odzież działa jako bariera dla transportu ciepła i pary wodnej między skórą a otoczeniem. Tą barierę tworzą warstwy materiałów odzieżowych oraz powietrze zawarte między tymi warstwam[...]

Przegląd technik formowania nanowłókien Część I. Techniki laboratoryjne

Czytaj za darmo! »

Materiały nanostrukturalne, czyli materiały wytworzone ze składników strukturalnych o wymiarach nanometrycznych, wykazują unikalne właściwości fizyczne i chemiczne, odmienne od właściwości materiałów makroskopowych identycznych pod względem składu chemicznego. Dotyczy to właściwości:- elektrycznych (przewodność),- optycznych (wsp. absorpcji, absorpcja promieniowania UV, fotoluminescencja),- magnet[...]

Przegląd technik formowania nanowłókien. Część 2a. Elektroprzędzenie z roztworu polimeru

Czytaj za darmo! »

Technika elektroprzędzenia umożliwia wytwarzanie z polimerów naturalnych i syntetycznych znacznych ilości włókien o średnicy z zakresu 10 - 1000 nm w temperaturze pokojowej, przy niewielkim zużyciu energii, i za pomocą nieskomplikowanych urządzeń. Technika elektroprzędzenia pojawiła się w połowie lat 30. ubiegłego wieku. W 1934 r. Formhals [9] uzyskał pierwszy patent, w którym opisał proces formo[...]

Przegląd technik formowania nanowłókien. Część 2b. Elektroprzędzenie z roztworu polimeru

Czytaj za darmo! »

Morfologia i średnica włókien formowanych techniką elektroprzędzenia jest zależna od wielu parametrów procesu, do których należy zaliczyć:a) zasadnicze właściwości roztworu, takie jak rodzaj polimeru, konformacja łańcucha polimeru, lepkość (albo stężenie), sprężystość, przewodność elektryczna oraz polarność i napięcie powierzchniowe rozpuszczalnika;b) warunki eksploatacyjne, takie jak natężenie [...]

Techniki wytwarzania nanowłókien Część 3a. Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopionych polimerów oraz ze związków nieorganicznych

Czytaj za darmo! »

Wielką zaletą techniki elektroprzędzenia jest możliwość formowania ultra cienkich włókien przy użyciu mało skomplikowanego zestawu urządzeń. Jednak formowanie włókien z roztworów polimerów stwarza liczne problemy związane z używaniem rozpuszczalników do przygotowania roztworów przędzalniczych. Po pierwsze, stosowanie rozpuszczalników wiąże się z dużymi kosztami ze względu na duży udział rozpuszc[...]

Techniki wytwarzania nanowłókien Część 3b. Elektroprzędzenie nanowłókien ze stopionych polimerów oraz ze związków nieorganicznych

Czytaj za darmo! »

Nanowłókna przygotowane techniką elektroprzędzenia mogą być modyfikowane na wiele różnych sposobów w celu poprawy ich właściwości albo zwiększenia różnorodności włóknistych nanostruktur.Modyfikacja elektroprzędzionych nanowłókien polegająca na obróbce termicznej w wysokiej temperaturze umożliwia formowanie ultracienkich włókien z surowców, które nie mogą być elektroprzędzione w bezpośredni sposó[...]

IV Międzynarodowa Konferencja Włókiennicza "Cudowny Świat Tekstyliów"

Czytaj za darmo! »

W dniach od 5 do 8 października 2008 r. Wydział Technologii Tekstylnej Uniwersytetu w Zagrzebiu zorganizował w Dubrowniku po raz czwarty międzynarodową konferencję włókienniczą. Przewodniczący komitetu organizacyjnego, prof. Zvonko Dragcevic, otwierając konferencję wymienił kilka powodów, dla których konferencja jest organizowana właśnie w Dubrowniku. Centrum konferencyjne, w którym odbywają się obrady konferencji, jest zlokalizowane w dzielnicy Pile, gdzie w czasach istnienia Republiki Dubrownickiej znajdował się ośrodek handlu i produkcji tekstyliów. W sąsiadującym z Dubrownikiem regionie Konowale, WIESŁAWA BENDKOWSKAIV Międzynarodowa Konferencja Włókiennicza "Cudowny Świat Tekstyliów" Przegląd - WOS 2/2009 54 PREZENTACJEprzez wiele lat, aż do połowy XIX, hodowano jedwabniki i produk[...]

 Strona 1  Następna strona »