Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Małecki"

SPRZĘŻENIE IMPULSU POLA ELEKTRYCZNEGO Z PRZEWODEM DOI:10.15199/59.2019.6.44


  1. WSTĘP W ostatnich latach problemy oddziaływania impulsów elektromagnetycznych o dużej mocy na linie energetyczne, zasilające, telekomunikacyjne były badane pod kątem bezpieczeństwa i zabezpieczeń aparatury radiowej. Oczywiście, trudno jest oczekiwać szerokich badań eksperymentalnych takich impulsów. Wiadomo, że interakcja impulsów elektromagnetycznych o dużej mocy z wszelką infrastrukturą elektryczną (elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, informatyczną) kończy się albo czasową dysfunkcją takiej infrastruktury, albo całkowitym zniszczeniem. Impulsy takie nie niszczą zwykle żywych organizmów i urządzeń nieelektrycznych. Stopień uszkodzeń rośnie z natężeniem padającego na infrastrukturę pola elektrycznego oraz czasu trwania ekspozycji na działanie impulsu. Dlatego zrozumienie istoty problemów fizycznych zachodzących w sferze oddziaływań: impuls o dużej mocy - elektronika oraz wyniki symulacji numerycznych są cenne i wzbogacają bibliotekami informacji o tych zjawiskach. Jedną z technik służących badaniu powyższych problemów jest metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Innym narzędziem służącym do badania tych zjawisk jest całkowe równanie pola elektrycznego (TD-EFIE). Odpowiednio wykorzystane, metody te pomagają w sposób dokładny i efektywny dać odpowiedzi na postawione pytania dotyczące pobudzania impulsami pola elektromagnetycznego [1, 2]. Inną metodą służącą badaniu powyższych problemów jest odpowiednia adaptacja modelu lini[...]

 Strona 1