Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA SANKOWSKA-ŚLIWA"

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne zagadnienia dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym. Podkreślono, że zasoby te mają charakter strategiczny i decydują o konkurencyjności przedsiębiorstw tego sektora. Podkreślono, że w krajowym sektorze stalowym rozwój zasobów ludzkich należy analizować w kontekście jego restrukturyzacji. Wskazano przykładowe instrumenty wsparcia rozwoju za[...]

Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999÷2006

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podsumowanie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym ze szczególnym uwzględnieniem form i kosztów redukcji oraz zmian w organizacji i strukturze kadrowej. Obecny stan zatrudnienia ukształtował się w wyniku restrukturyzacji, która była prowadzona w dwóch etapach z wykorzystaniem: hutniczego Pakietu Socjalnego (hPS) w latach 1999÷2003 oraz hutniczego Pak[...]

 Strona 1