Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Wójcik"

Estetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu DOI:10.15199/33.2018.11.08


  Obecnie koniunktura na rynku budowlanymw Polsce jest dobra. Powstaje dużo obiektów infrastruktury drogowej, budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ponadto polskie zakłady prefabrykacji betonowej otrzymują sporo zamówień z Europy Zachodniej i Północnej. Cieszy też, że coraz częściej prefabrykacja betonów kojarzy się z bardzo dobrą jakością, zachowywaniem terminówrealizacji inwestycji oraz z nowoczesnymi technologiami produkcji. Realizacja ogromnej liczby inwestycji w Polsce spowodowała jednak, że nastąpił wzrost płac i kosztów. Beton architektoniczny w różnej postaci jest obecny w otaczającej nas architekturze. Trwałość betonu oraz ogromnemożliwości kształtowania go, to jego ważne cechy zarówno dla projektantów, jak i wszystkich użytkowników obiektów budowlanych. Potężne prefabrykowane elementy konstrukcyjne, m.in. mostów i wiaduktów, a także budynków (np. belki, słupy i stropy) coraz częściej projektuje się jako elementy konstrukcyjne i zarazem architektoniczne. W wielu przypadkach płyty betonowe, zawieszone na fasadach budynków, zastępują kamień, ale równ[...]

Monolityczny izolator wsporczy z kompozytu ceramicznopolimerowego DOI:10.15199/48.2015.10.60

Czytaj za darmo! »

Przestawiono konstrukcję i podstawowe parametry eksploatacyjne monolitycznego izolatora wsporczego wykonanego z kompozytu ceramiczno-polimerowego (polimerobetonu) według nowatorskiej technologii promieniowego formowania wirowego. Omówiono wyniki wybranych testów elektrycznych i mechanicznych, przewidzianych w zakresie badań konstruktorskich oraz prac technologicznych, nowego typu izolatora przeznaczonego do pracy w warunkach napowietrznych. Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań prognozuje się, że opracowana nowatorska konstrukcja i technologia wytwarzania, w najbliższej perspektywie, pozwoli na uruchomienie produkcji monolitycznych izolatorów z kompozytu ceramiczno-polimerowego. W pierwszym etapie przewidziano produkcję izolatorów stacyjnych (wnętrzowych i napowietrznych), a w niedalekiej przyszłości również wsporczych oraz wiszących izolatorów do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Abstract. This paper presents the construction and the basic performance parameters of the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite (polymer concrete) based according to innovative technology of radial vortex forming. The chosen electrical and mechanical tests' results for the new type of insulator designed to operate in overhead conditions provided for the study and technological work were presented. By analysis of the received results is predicted to introduce the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite made on proposed method soon. In the first stage of the work will be production of the envisaged substation insulators (operate in indoor and overhead conditions), and the next steps will be post-insulators, and string insulators for overhead lines (The post monolithic insulator made of the ceramic-polymeric). Słowa kluczowe: izolatory, ceramika polimerowa, beton polimerowy Keywords: electrical insulators, ceramic-polymeric, polymer concrete Wstęp Kompozyty ceramiczno-polimerowe (CP) do zastosowań elektrote[...]

 Strona 1