Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogumiła Stryszyk-Wieloszewska"

Kolejowy obiekt mostowy z prefabrykatów wielkogabarytowych DOI:10.15199/33.2018.07.12


  Krajowy Program Kolejowy w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2023 zakłada modernizację 9 000 km torów za ponad 66 mld zł. Obecnie realizowany jest projekt "Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz", którego celem jest dostosowanie infrastruktury technicznej linii kolejowej do prędkości 160 km/h w przypadku pociągów pasażerskich i 120 km/h pociągów towarowych, do nacisku osi 221 kN oraz do podstawowych standard[...]

 Strona 1