Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Wołyńczyc"

Przygotowanie próbek rdzeniowych a wytrzymałość betonu na ściskanie


  W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości betonu na ściskanie próbek rdzeniowych z zastosowaniem czterech sposobów przygotowania powierzchni do badań zgodnie z PN-EN 12390-3:2011 i trzech sposobów własnych. Słowa kluczowe: betonowe próbki rdzeniowe, wytrzymałość na ściskanie betonu, badania.Badania wytrzymałości betonu na ściskanie próbekwalcowych uzyskanych z odwiertów rdzeniowych z konstrukcji stanowią metodę odniesienia do ocenywytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji. Próbki rdzeniowe powinny być pobierane, oceniane i badane zgodnie z normą [1]. Końce próbek rdzeniowych muszą być odpowiednio przygotowane (dostosowane [2]) do badań na ściskanie zgodnie z ZałącznikiemAnormy [2]. Badaniawytrzymałości na ściskanie próbek rdzeniowych nie mogą zastępować badań betonuprowadzonychzgodnieznormą[3]. Wytrzymałość betonu na ściskanie odwiertów rdzeniowych zależy od wielu czynników, takich jak: zawartość wilgoci w betonie odwiertu [9, 12]; porowatość betonu [14]; kierunek wiercenia w stosunku do betonowania [6, 12]; nieciągłość betonu wskutek lokalnych pustek powietrza [12], obecności zbrojenia lub segregacji składników betonu [12]; wielkość ziaren kruszywa i średnica odwiertu [6, 12, 13]; stosunek długości próbki do jej średnicy [12]; płaskość dolnej igórnejpowierzchnipróbki [10,11,12]; sposób przygotowania obciążanej powierzchni próbek [8, 10, 11] i proces wiercenia rdzeni [12]. Wartykule zajęto sięwpływemróżnych sposobów przygotowania powierzchni obciążanej próbek rdzeniowych[...]

 Strona 1