Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Białecki"

BIM w praktyce: projekt świetlika B Dworca Łódź Fabryczna DOI:


  W 2007 r. Rob Krier, światowej sławy urbanista pochodzący z Luksemburga, przedstawił koncepcję modernizacji centrumŁodzi. Był to pierwszy krok do opracowania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów o powierzchni ok. 100 ha znajdujących się w śródmieściu. Pod nazwą "Nowe CentrumŁodzi" (NCŁ) kryje się ok. pięćdziesięciu powiązanych ze sobą inwestycji o łącznej wartości 4,7 mld zł, realizowanych przez różne podmioty. Projekt ma na celu ożywienie sercamiasta, rewitalizację historycznych budynków oraz co najważniejsze przywrócenia gomieszkańcom przez różnego rodzaju udogodnienia przyjazne dla pieszych. Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środkówMiasta Łódź. Jednymz istotnych czynnikówstojących na przeszkodzie modernizacji centrum była linia kolejowa przecinająca przestrzeń miasta.Należałowięc tak przeorganizować śródmieście, aby nie ograniczyć przepustowości tegoważnegowęzła komunikacyjnego. Osiągnięto to przez popr[...]

 Strona 1