Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Maciąg "

Wykorzystanie indukcyjnego pieca próżniowego do wytwarzania stopów z pamięcią kształtu DOI:10.15199/148.2017.1.3


  Ciągły rozwój techniki powoduje zapotrzebowanie na coraz nowsze materiały, spełniające określone wymagania stawiane przez konstruktorów i inżynierów. Jednocześnie rozwijają się nowe technologie wytwarzania i przetwórstwa. W przypadku wytwarzania stopów metali o szczególnych właściwościach, takich jak stopy wykazujące efekt pamięci kształtu, szczególnie istotna jest precyzja w doborze składu chemicznego i zapewnienie atmosfery ochronnej przed warunkami utleniającymi. W ramach przedstawionej pracy zaproponowano wykorzystanie indukcyjnego pieca próżniowego VIM 20-50 produkcji SECO/WARWICK. W pracy zaprezentowano eksperyment mający na celu otrzymanie stopu o składzie chemicznym odpowiadającym stopowi z pamięcią kształtu Ni-Ti, którego handlowa nazwa to Nitinol. Jako materiały wsadowe wykorzystano metale o wysokiej czystości: Ni 99,95% i Ti 99,8%. Z otrzymanego wlewka wykonano próbki do badań analizy składu chemicznego, analizy fazowej i analizy termicznej DTA. Słowa kluczowe: metalurgia próżniowa, stopy z pamięcią kształtu, Ni-Ti, topienie indukcyjne.Wśród współcześnie stosowanych materiałów inżynierskich znaleźć możemy grupę materiałów o specjalnych właściwościach, zwanych materiałami inteligentnymi (ang. smart materials) [1]. Zmieniają one swoje własności w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Ważne jest również spełnianie przez nie jednocześnie funkcji sensora (czujnika) oraz aktuatora (elementu wykonawczego). W konstruowaniu materiałów inteligentnych wykorzystuje się zjawiska piezoelektryczne, elektrostrykcyjne lub magnetostrykcyjne, a także zjawiska pamięci kształtu obserwowane w niektórych stopach metali (z ang. shape memory alloy) [2, 3]. W 1962 r. w USA dokonano odkrycia zjawiska pamięci kształtu w stopach Ni-Ti o składzie zbliżonym do równoatomowego [4]. Stopy niklowo-tytanowe, znane od tej pory pod nazwą Nitinol (nazwę zaczerpnięto od pierwszych liter członu Nickel Titanium Naval Ordonance Laboratories), są[...]

Oxidation performance of Co-Al-W and Co-Ni-Al-W new type of y-y' cobalt-based superalloys DOI:10.15199/28.2017.4.2


  Development of high efficiency turbine engines leads to evolution of heat-resistant superalloys of different types. The nickel-based superalloys are still being the most frequently used in high temperature applications, whereas new types of γ-γʹ cobalt-based analogues are becoming gradually more effective and popular [1÷3]. These alloys exhibit better oxidation, corrosion and wear resistance than Ni-based alloys, although have inferior strength. Solidus temperature of these alloys is 100÷150°C higher than those of commercial nickel alloys, such as CMSX-4 [4, 5]. The microstructure of γ-γʹ Co-based superalloys contains face-centered cubic matrix γ, strengthened by γ′ phase, which is a ternary compound with the L12 structure and usually Co3(Al, W) formula [6]. Furthermore, in the microstructure occurs variety of carbides (M23C6, M7C3 and MC). In fact, formation of γ′ phase is difficult due to required value of lattice mismatch less than 1% [7]. The γ′ Co3(Al, W) exists owing to Al and W content. The alloying elements such as Ti, Ta, Nb, Mo and V promote the γ′ formation and increase solvus temperature. It is also confirmed that the phase stability of the γʹ phase greatly increases by Ni substitution for Co because the Ni3Al with the L12 structure is very stable and the γʹ phase exists in a wide composition range in the Ni-Co-Al ternary phase diagram [8]. One of the most popular alloy from this group is tungsten containing Co-9Al-9W and Co-20Ni-7Al-7W (at. %) alloys [9, 10]. Co-Al-W alloys after high temperature oxidation are characterized by multilayered oxide structure [11, 12]. Surface layer has been characterized as cobalt monoxide, which is harmful to humans and dangerous for the environment. Middle layer consists of mixed oxides of Al, W and other elements present in alloy [13]. Furthermore, several authors reported an external Al2O3 scale in cobalt-based[...]

The influence of yttrium addition on thermogravimetric behaviour of new Co-10Al-5Mo-2Nb Co-based superalloy DOI:10.15199/40.2018.11.1


  1. Introduction Creep resistant alloys were the most important group of materials and they decide about development direction of materials science in area of chemical and phase constituent designing, modelling and casting technology. Last decades showed that there are impassable limit such as melting temperature and in consequence the further development of those alloys seemed impossible. However, if it is not possible to exceed the melting temperature barrier, it is possible to increase the temperature range of the exploitation of alloys by modifying the alloys microstructure and introducing phases with more stability. The best cachet of such actions is development of new type of Co-based superalloys strengthened by L12 phase, the same like in γ/γ` Ni-based superalloys. This new group of alloys based not on the solid solution and carbide hardening effect such as Haynes 188 and Alloy 255, but is hardened by cubical precipitation of γ`- Co(Al,X)3 phase with L12 type of lattice (where X=W, Mo, Nb, Ta) [1-4]. This group of alloys is basing on Co-Al-W or Co-Al-(Mo,Nb,Ta) systems and the most intensively investigated are alloys such as Co-9Al-9W and Co-7Al-5Mo-2Nb (at. %), as an tungsten-fee alloys [1,4]. This structure is very similar to γ/γ` that is obtained for Ni-based superalloys. The consequences of this differences are related with mainly better creep properties of new L12 strengthened superalloys, but with lower oxidation resistance than conventional Co-based superalloys [5,6]. The oxidation properties of new Co-based superalloys at temperature above 800°C is steel relatively poor what is related with formation of complex multilayered oxide scale based on CoO, CoAl2O4 and CoWO4 oxides [7-16]. The oxidation resistance of Co- Al-W alloys improved by different alloying elements in many publications and revealed beneficial effect of Cr, Si, Ta, B etc. [8-11,13,16]. But in the case of tungsten free alloys [...]

 Strona 1