Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Chodór"

Pokrycie dachu z folii PVC zniszczone przez grad DOI:10.15199/33.2015.06.32


  W wyniku opadu gradu w trakcie majowej burzy w 2014 r. nastąpiła perforacja pokrycia z membrany PVC na dachu sześcioletniej hali przemysłowej oraz budynku socjalno-technicznego i administracyjnego.Zalanie hali po uszkodzeniu pokrycia byłowynikiem błędnego zaprojektowania połączenia blach T55 z obudową ścian zewnętrznych i z płatwiami. Małe pochylenie połaci dachowej uniemożliwiło zmianę pokrycia z membrany PVC na blaszane. Słowa kluczowe: pokrycie, membrana PVC, trwałość, uszkodzenia, naprawa.Przerwy w produkcji przemysłowej powodują znaczne straty finansowe i utratę zaufania klientówwwyniku niedotrzymania terminówdostawproduktów. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest zawodność konstrukcji obiektu lub pokrycia dachu. Wzwiązku z tym obiekt powinien charakteryzować się niezawodnością i trwałością [1] w warunkach występowania nietypowych zjawiskmeteorologicznych, takich jak opady deszczu połączone z gradem. Wiosną 2014 r. burza z opadem gradu spowodowała zniszczenie pokrycia membranowego PVC dachów hal produkcyjnych i zaplecza socjalno-administracyjnegowprawie nowymzakładzie prefabrykacji betonowej zlokalizowanym między Brzegiem a Opolem (rysunek 1).Wodą opadową nie zostały zalane bet[...]

Produkcja strunobetonowych wież wirowanych DOI:10.15199/33.2016.09.12


  W artykule przedstawiono technologię produkcji wirowanych elementów strunobetonowych przeznaczonych do budowy wież telekomunikacyjnych i słupów linii wysokiego napięcia. Omówiono wykonywanie szkieletu zbrojeniowego, układaniemieszanki betonowej w otwartej formie i rozformowanie elementów gotowych. Słowa kluczowe: wieże telekomunikacyjne z betonu, linie elektroenergetyczne wysokich napięć, produkcja.spirali) 1) PolitechnikaWrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego iWodnego 2) ALIS Budownictwo Maciej Chodór *) Adres do korespondencji: jaroslaw.michalek@pwr.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono technologię produkcji wirowanych elementów strunobetonowych przeznaczonych do budowy wież telekomunikacyjnych i słupów linii wysokiego napięcia. Omówiono wykonywanie szkieletu zbrojeniowego, układaniemieszanki betonowej w otwartej formie i rozformowanie elementów gotowych. Słowa kluczowe: wieże telekomunikacyjne z betonu, linie elektroenergetyczne wysokich napięć, produkcja. Abstract. In the paper the technology of production of pretensioned prestressed spun concrete elements for construction of telecommunication towers and columns of high[...]

 Strona 1