Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Świerz"

BIM - zwinne budownictwo DOI:


  Budownictwo ma poważny problem z produktywnością. Przygotowany przez McKinsey & Company raport [1] z lutego 2017 r. nie tylko to potwierdza, ale również odnosi do innych działów gospodarki. Jest on szczególnie widoczny w porównaniu z produkcją przemysłową i sprzedażą. W sytuacji, gdy dziedziny gospodarki związane z produkcją pracują nad optymalizacją wydajności, pamiętając, że każdy błąd może być powtarzany na skalę przemysłową, budownictwo pozostaje prawie niezmienione. Cytując za McKinsey & Company: wydajność pracy w budownictwie na świecie zwiększała się średnio tylko o 1%rocznie w ostatnich dwóch dekadach przy światowym wzroście produkcji przemysłowej o 2,8 i 3,6%. Poza dyskusyjnymi wyjątkami każdy budynek może być traktowany jako prototyp. Stąd bierze się przekonanie o projektowej naturze budownictwa.Wszyscy pracujemy, angażując się w projekty, które mają swój zdefiniowany początek i koniec. Rezultatem naszej pracy jest obiekt dostosowany do zdefiniowanych wymagań indywidualnego klienta. Patrząc jednak na budownictwo z drugiej strony, okazuje się, że działamy w wyspecjalizowanych organizacjach wykonujących zdefiniowane procesy w celu dostarczenia przewidywalnych produktów.Wynika z tego, że budownictwo ma cechy powtarzalnej produkcji. Ta obserwacja pozostaje w sprzeczności z przekonaniami wielu naszych kolegów z branży. Wspomniany raportMcKinsey&Company identyfikuje potrzebę czerpania wiedzy z innych gałęzi gospodarki i dalekiej zmiany sposobu myślenia o metodach zarządzania, kulturze pracy i procesach stosowanych w budownictwie. Oznacza to konieczność wprowadzenia szeroko pojętej innowacyjności w dziedzinie gospodarki postrzeganej jako konserwatywna. BIM i innowacja w budownictwie Wbudownictwie innowacyjność przyjmujewiele postaci: nowe materiały; nowe metody wykonawcze itd. Listę tę można kontynuować, ale celem jest[...]

 Strona 1