Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACeK LeJKoWSKI"

Wybrane aspekty technologii produkcji drutów ze stopu znal15 przeznaczonych do metalizacji natryskowej

Czytaj za darmo! »

1. Postawienie problemu. Zabezpieczanie antykorozyjne wielkogabarytowych obiektów stalowych powłokami cynkowymi napotyka na pewne ograniczenia eksploatacyjne. W bardziej wymagających zastosowaniach stosuje się więc powłoki stopowe cynkowo-aluminiowe, posiadające korzystniejsze walory estetyczne i techniczne od powłok z czystego cynku. Nie tworzy się na nich warstewka białych produktów koro[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA NADPLASTYCZNEGO STOPU ZnAl15 PRZEZNACZONEGO DO METALIZACJI NATRYSKOWEJ

Czytaj za darmo! »

Produkcja drutów ze stopu cynku ZnAl15 ze względu na występującą nadplastyczność strukturalną materiału charakteryzu-je się ograniczoną odkształcalnością podczas ciągnienia. Powyższy fakt przekłada się na konieczność stosowania małych odkształceń jednostkowych, co sprawia, że produkcja drutu wymaga wielooperacyjnego procesu ciągnienia. Celem niniej-szego artykułu jest określenie zdolności do kszta[...]

 Strona 1