Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Dmytryk"

Innovative bioformulations for seed treatment. Preliminary assessment of functional properties in the initial plant growth phase Innowacyjne biopreparaty do zaprawiania nasion. Wstępna ocena właściwości użytkowych w początkowej fazie wzrostu roślin DOI:10.12916/przemchem.2014.959


  Wheat seeds (1 g) were coated with 3 doses (8, 14 and 20 microL) of formulation contg. supercrit. CO2 extract from Spirulina sp. or Baltic seaweeds. The treated seeds were cultivated on cotton base for the next 11 days in nineplicate of each sample. The fresh sprout mass, sprout heights and root lengths were detd. and compared with control samples. The best results of the sprout growth were achieved for seeds coated with 8 microL of Spirulina sp. formulation. The coating resulted in increasing the mass yield and the sprout height by approx. 13 and 7%, resp. Baltic seaweeds contg. formulation improved the root development. Wykonano testy kiełkowania na pszenicy, której nasiona zaprawiono prepratami zawierającymi ekstrakt ze Spirulina sp. (Alga Seed Sp.) lub glonów bałtyckich (Alga Seed Premium) uzyskany metodą ekstrakcji nadkrytycznym CO2. Zaprawianie przeprowadzono poprzez wytrząsanie nasion z 3 różnymi dawkami obu formulacji: 8, 14 i 20 microL na 1 g ziarna, które wyznaczono na podstawie badań wstępnych.Zaprawione nasiona w 9-krotnym powtórzeniu dla każdego z badanych stężeń, pozostawiono do kiełkowania na podłożu z waty przez 11 kolejnych dni, po upływie których dokonano pomiarów mokrej masy roślinnej, wysokości kiełków i długości korzeni. Największy wzrost zielonej części, w warunkach prowadzonego doświadczenia, uzyskano w przypadku nasion zaprawionych Alga Seed Sp. w proporcji 8 microL/g ziarna, osiągając przyrost masy i średniej długości kiełków, odpowiednio o 13 i 7%, w stosunku do serii kontrolnej. Natomiast największy wzrost strefy korzeniowej zaobserwowano po aplikacji na nasiona preparatu Alga Seed Premium w dawce 14 microL/g ziarna. Zaprawianie nasion polega na powlekaniu powierzchni niewysianego ziarna związkami chemicznymi lub materiałem biologicznym, w celu zabezpieczenia rośliny przed działaniem patogenów oraz 960 93/6(2014) Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA - notkę biograficzną i fotografię A[...]

Effect of new biostimulators on the initial phase of plant growth Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin DOI:10.12916/przemchem.2014.1020


  Supercrit. exts. from Spirulina sp. microalgae and baltic seaweeds as well as protein hydrolyzates of keratin were used as biostimulators of the cress (Lepidum savitum) growth. Algal extract - contg. formulations were superior to control samples (11-80% fresh sprout mass increase) and similarly effective to com. prepn., however in 3-times higher concn. The keratin hydrolyzates were less efficient than the algae derived ones. Dokonano oceny kiełkowania rzeżuchy, której aplikowano roztwory dolistne zawierające nadkrytyczny ekstrakt algowy i aminokwasy wzbogacone składnikami mineralnymi. Testy prowadzono na podłożu z waty przez 7-9 dni, które poprzedzała kilkudniowa stratyfikacja chłodna. Roztwory aplikacyjne stosowano w zakresie stężeń 6,0∙10-4-2,5∙10-2 mL formulacji mL-1 roztworu aplikacyjnego i porównano z preparatami komercyjnymi. Największy wpływ na produkcję roślinną w warunkach prowadzonego doświadczenia wykazano dla preparatów algowych, które zwiększyły przyrost masy roślinnej o 11-80% w stosunku do próby kontrolnej, dając dla dwóch najlepszych stężeń wyniki istotne statystycznie. Biostymulatory wzrostu roślin PGB (plant growth biostimulants), określane również jako pozytywne regulatory wzrostu roślin lub wzmacniacze metabolizmu1), opisano po raz pierwszy w literaturze pod koniec lat 90. XX w.2). Na przestrzeni dwóch dekad, zagadnienia dotyczące składu i spektrum działania PGBs podlegały dynamicznemu rozwojowi od strony nauki oraz normalizacjom od strony prawnej. aPolitechnika Wrocławska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Agnieszka Dmytryka,*, Edward Rójb, Radosław Wilka, Katarzyna Chojnackaa, Henryk Góreckia Effect of new biostimulators on the initial phase of plant growth Wpływ nowych biostymulatorów na początkową fazę wzrostu roślin DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.1020 Dr hab. inż. Edward RÓJ, prof. INS - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr 4/2014, str. 515. Mgr [...]

 Strona 1