Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Dąbrowski"

JUBILEUSZ PROFESORA DR HAB. INŻ. KAZIMIERZA ZAKRZEWSKIEGO

Czytaj za darmo! »

W bieżącym roku przypada jubileusz siemdziesięciolecia wybitnego i jednego z najaktywniejszych elektryków polskich. Profesor Kazimierz Zakrzewski urodził się w Łodzi 6 lutego 1938 r. jako jedyne dziecko Kazimierza i Ireny z Łosiewskich. Rodzice, właściciele zakładu krawieckiego, z radością, ale jednocześnie z powszechnym w owym czasie niepokojem, przyjęli powiększenie rodziny. Po wybuchu [...]

Przegląd wydawnictw - Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines, 2nd Edition

Czytaj za darmo! »

W maju tego roku, cztery lata po ukazaniu się pierwszego wydania, ten sam zespół autorski opracował poprawioną i w istotny sposób rozszerzoną drugą edycję książki o najszybciej rozwijanych od szeregu lat bezszczotkowych silnikach elektrycznych o magnesach trwałych. W porównaniu z poprzednią pracą objętość nowego wydania została zwiększona o ponad 30 stron. Rozszerzone zostały r[...]

Promieniowy naciąg magnetyczny w turbogeneratorze z uniesionym wirnikiem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki analizy promieniowego naciągu magnetycznego w turbogeneratorze dużej mocy z uniesionym wirnikiem w wyniku mimośrodowego przesunięcia montażowego. W rozważaniach uwzględniono sprężyste właściwości wirnika oraz węzłów łożyskowych. Posłużono się uprzednio opracowanym przez autora algorytmem numerycznych iteracyjnych obliczeń ugięć wirnika z aktywną magnetycznie częścią podziel[...]

Nowe książki

Czytaj za darmo! »

Jacek F. Gieras Advancements in Electric Machines (Postępy w maszynach elektrycznych) Springer, Heidelberg, Niemcy, 2008, s. XII+278 W końcu 2008 r. ukazała się kolejna bardzo ciekawa i oryginalnie ujęta książka autorstwa J. F. Gierasa o szeroko przedstawionych kierunkach rozwoju maszyn elektrycznych - od najmniejszych do największych. Ta najobszerniejsza w literaturze światowej monografia na temat tendencji rozwojowych silników oraz prądnic elektrycznych zawiera 10 rozdziałów, liczący 4 strony spis skrótów i ośmiostronicowy indeks hasłowy; spis literatury obejmujący 215 pozycji i zajmuje 12 stron. Rozdział 1. Wprowadzenie (s. 25, rys. 17, tabl. 4) zawiera: przegląd zasad działania maszyn elektrycznych, zapowiada rozwijane w kolejnych rozdziałach zagadnienia materiał[...]

XLV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W dniach od 22 do 26 czerwca 2009 r. odbyło się w Krasiczynie XLV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych - SME’2009, poświęcone głównie analizie i symulacji zjawisk w maszynach elektrycznych oraz ich zastosowaniu w napędzie i energetyce. Sympozjum zostało zorganizowane przez Katedrę Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Sobkowiaka, Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN, którą kieruje prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski a także Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej ora[...]

Nowe książki

Czytaj za darmo! »

Daniel Mayer, Bohuš Ulrych Aktuatory elektromagnetyczne (Elektromagnetické aktuátory) Praha 2008, Wydawnictwo BEN Technická literatura, format B3, stron: 124., rysunków i fotografii: 69, pozycji literatury: 50. Autorzy są pracownikami Wydziału Elektrycznego Zachodnio-czeskiego Uniwersytetu w Pilznie. Praca powstała przy wsparciu czeskiej Grantovej Agentury - odpowiednika Departamentu Badań Naukowych MniSzW w Polsce. W stosunkowo małej objętości zawarto w niej podstawowe dane o stanie techniki w dziedzinie aktuatorów elektromagnetycznych, tj. liniowych elektromagnesów i liniowych silników elektrycznych. We wstępnych dwóch rozdziałach przedstawiono znaczenie aktuatorów we współczesnej technice oraz opisano podstawowe typy i właściwości aktuatorów liniowych. W rozdziale 3 zwięźle[...]

 Strona 1  Następna strona »