Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dawid Myszka"

Ocena właściwości magnetycznych żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego podczas wymrażania DOI:10.15199/28.2015.6.14


  Evaluation of magnetic properties of ausferritic ductile iron during cryogenic treatment Austenite in ausferritic ductile iron is a phase with some specific features dependent on many factors. As highlighted in the disclosed analysis, the factors most commonly studied and described are those related with the effect of chemical composition and heat treatment parameters. A few general statements can be made here, however, which will relate to the entire group of ausferritic ductile iron grades. These are the following statements: a) in the microstructure of ausferritic ductile iron, austenite is present and its MS temperature is below 0°C, b) this austenite is not homogeneous as indicated by a wide range of transformation temperatures between MS and Mf . The heterogeneity of the magnetic properties of austenite and the value of MS temperature at a level slightly lower than 0°C indicate that austenite at room temperature can be mechanically unstable. The aim of this article was to determine the stability of the austempered ductile iron (ADI) microstructure during temperature changes in a range of 20÷300 K through changes in magnetic properties. The measurements were taken in a vibrating sample magnetometer (VSM) using Fe27Ni2TiMoAlNb austenitic stainless steel and four types of austempered ductile iron. ADI samples were obtained under various heat treatment conditions. The plotted curves showing changes in the magnetization level as a function of temperature, illustrating changes taking place in the microstructure. For each of the materials examined, the MS and Mf temperature of the martensitic transformation takes place were identified. Key words: ausferritic ductile iron, ADI, austenite, martensite, magnetic properties. Austenit w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym jest fazą mającą specyficzne cechy zależne od wielu czynników. Te najczęściej badane i wymieniane są związane z wpływem składu chemicznego oraz parametrów obróbki cieplnej, co sta[...]

Umocnienie warstwy wierzchniej odlewów z żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego poddanych kulowaniu

Czytaj za darmo! »

Mikrostrukturę osnowy żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego (Austempered Ductile Iron - ADI) opisuje się zwykle jako mieszaninę płytkowego ferrytu i wysokowęglowego austenitu - ausferryt [1]. Wspomniany austenit nie jest jednak jednorodny. Jego poszczególne rodzaje w ADI można nazwać: austenitem nieprzemienionym, austenitem przemienionym stabilnym i przemienionym metastabilnym. Najmniej rozpoznanym z nich jest austenit metastabilny, którego temperatura MS znajduje się nieco poniżej 0°C. Jego obecność w strukturze ADI jest przyczyną problemów z obróbką skrawaniem [2]. Pod wpływem oddziaływania ostrza skrawającego austenit metastabilny ulega transformacji na martenzyt i tym samym powoduje szybkie zużycie narzędzia przy kolejnych przejściach. Zjawisko to jest charakterystyczne dla efektu TRIP (Tranformation Induced Plasticity). Efekt TRIP w żeliwie sferoidalnym ausferrytycznym opisywano już od roku 1996 [3], jednak do tej pory nie rozpowszechniono jego związku z właściwościami żeliwa. Jeżeli jednak przemianę austenitu w martenzyt pod wpływem oddziaływania naprężeń i odkształcenia poddać dokładnej analizie, może okazać się, że będzie ona znacząco wpływać na większość z unikatowych właściwości ADI - umacniać powierzchnię poddaną ścieraniu, zwiększać wytrzymałość zmęczeniową, czy choćby zapewniać doskonałe połączenie wytrzymałości i plastyczności porównywalne Z wieloma gatunkami stali [4÷6]. Efekt TRIP jest zatem niezwykle interesujący z punktu widzenia uzyskiwania najkorzystniejszych właściwości ADI. Musi być również kontrolowany, aby maksymalnie go wykorzystać. Przykładem jest prezentowana w ar[...]

 Strona 1