Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof OBRĘBSKI"

Nadmiarowy, odporny na awarie przekształtnik DC-DC dla nanosieci DOI:10.15199/48.2018.03.14

Czytaj za darmo! »

Wiele prac prowadzonych w ostatnich latach przez wiele ośrodków badawczych skupia się wokół zagadnień związanych z nowymi układami elektroenergetycznych sieci transmisyjnych i dystrybucyjnych. Związane jest to z wieloma czynnikami, min.: - kończącymi się zasobami paliw kopalnych - wdrażaniem alternatywnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej - potencjalnym ryzykiem dla zcentralizowanych systemów wytwarzających energię w przypadku działań zbrojnych, sabotażowych i innych - wysokimi kosztami dystrybucji energii elektrycznej na obszarach słabo zurbanizowanych - nowymi technologiami akumulatorów elektrochemicznych umożliwiające uzyskiwanie niespotykanych wcześniej gęstości energii elektrycznej przy spadającym koszcie jednostkowym magazynowanej energii elektrycznej - zyskującymi na popularności pojazdami z napędem elektrycznym - coraz szerzej rozwijanymi sieciami HVDC (szczególnie przy przesyle energii na dużych dystansach). Ponadto, analizując uproszczony schemat zastępczy większości, szczególnie domowych, odbiorników energii elektrycznej, okazuje się, że obwód wejściowy składa się zazwyczaj z prostownika napięcia przemiennego na napięcia stałe. Ze względu na prostotę aplikacji i koszty stosuje się zazwyczaj najprostsze układy bez aktywnej korekcji współczynnika mocy, które negatywnie wpływają na jakość energii elektrycznej. Z drugiej strony, naturalnym charakterem generowanej energii elektrycznej dla alternatywnych źródeł energii jest (lub może być) również napięcie stałe. Nie może więc szczególnie dziwić, że niektóre proponowane rozwiązania bazują na napięciu stałym jako na nowo proponowanym (po około 100 latach "zapomnienia") medium dla sieci elektroenergetycznej. Niektóre artykuły [1]-[5] proponują rozwiązanie hybrydowe: transmisja z wykorzystaniem istniejącej sieci napięcia przemiennego, natomiast do końcowego użytkownika trafia prąd o charakterze stałym. Przykła[...]

 Strona 1