Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Jeżowiecki"

Minimalna wysokość zawieszenia ceramicznych gazowych promienników podczerwieni

Czytaj za darmo! »

Znanych jest kilka metod określania minimalnej wysokości zawieszenia promienników ceramicznych - można ją obliczyć ze wzorów lub odczytać z tabel. Porównanie wyników daje jednak istotne rozbieżności, mogące decydować o niewłaściwym działaniu ogrzewania przez promieniowanie. Zaproponowano więc dość prostą metodę wyznaczania minimalnej wysokości zawieszenia promiennika ceramicznego o znanych [...]

Temperatura odczuwalna w obiektach ogrzewanych promiennikami ceramicznymi

Czytaj za darmo! »

Podano i omówiono zależności na temperaturę odczuwalną w systemach ogrzewania przez promieniowanie. Zwrócono szczególną uwagę na jej zależność od liczby i sposobu montażu promienników. Kierując się spełnieniem parametrów komfortu cieplnego, podano zasady rozmieszczenia gazowych ceramicznych promienników podczerwieni, wpływające na równomierny rozkład promieniowania cieplnego i żądaną temper[...]

 Strona 1