Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ROWIŃSKI"

Searching for the best optimizer for an automated CAD system

Czytaj za darmo! »

Choice of a robust and universal optimization procedure is one of the crucial design decision for many Computer Aided Design systems. Evolutionary Algorithms are commonly advised in such situations. This paper shows, that such choice is not always the best one. Use of a classical deterministic procedure may lead to better results which are obtained much faster. Example CAD system for electromagnetic flow meters design is used as a practical example illustrating the problem. Streszczenie. Komputerowe systemy wspomagaja˛ce projektowanie wymagaja˛ od swoich twórców wyboru włas´ciwej: uniwersalnej i odpornej na błe˛dy uz˙ytkownika, procedury optymalizacji. Cze˛sto proponowanym rozwia˛zaniem jest wykorzystanie w takich systemach algorytmów ewolucyjnych. W tym artykule próbujemy pokaza´c, [...]

 Strona 1