Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Deoniziak"

ZAGOSPODAROWANIE WIDMA RADIOWEGO NA POTRZEBY SIECI 5G W POLSCE DOI:10.15199/59.2019.6.6


  1. WSTĘP Uruchomienie sieci 5G niemożliwe będzie bez udostępnienia określonych w regulacjach międzynarodowych następujących zasobów widma radiowego:  zakres 694-790 MHz (pasmo 700 MHz) - podstawowe pasmo pokryciowe, zapewniające odpowiedni zasięg sieci szczególnie na obszarach o małej gęstości zaludnienia,  zakres 3400-3800 MHz - podstawowe pasmo do zapewnienia wymaganej pojemności sieci 5G,  zakres 24,25-27,5 GHz (pasmo 26 GHz) - pasmo dedykowane dla małych komórek, które zwiększać będą pojemność sieci w dużych skupiskach ludności. Analizowanych jest dodatkowo łącznie 12 zakresów częstotliwości, wszystkie powyżej 20 GHz: 24,25-27,5 GHz; 31,8-33,4 GHz; 37,0-40,5 GHz; 40,5-42,5 GHz; 42,5-43,5 GHz; 45,5-47,0 GHz; 47,0-47,2 GHz; 47,2- 50,2 GHz; 50,4-52,6 GHz; 66-71 GHz; 71-76 GHz oraz 81-86 GHz, pod kątem udostępnienia ich dla systemów 5G. Rozstrzygnięcia w tej sprawie zapadną w 2019 r. podczas Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2019 (ang. World Radiocommunication Conference 2019, WRC-2019). W przypadku uzgodnienia przez WRC-2019 nowych zakresów częstotliwości dla systemów 5G, konieczne będzie podjęcie działań na szczeblu krajowym ze względu na intensywne wykorzystywanie zakresów kandydackich w służbie radiokomunikacyjnej stałej, zarówno przez użytkowników cywilnych, jak i rządowych. Dodatkowym utrudnieniem mogą być kwestie uzgodnień międzynarodowych, które będą szczególnie trudne w przypadku państw sąsiednich niebędących członkami Unii Europejskiej (UE). Analiza aktualnego zagospodarowania i wykorzystania ww. zakresów częstotliwości, jak również prac prowadzonych na forum międzynarodowym przez organizacje koordynujące regulacje na rynku telekomunikacyjnym, pozwoliła na wypracowanie koncepcji uporządkowania i rozdysponowania zakresu 3600-3800 MHz (pasmo 3,7 GHz) oraz pasma 26 GHz, które będą w pierwszej kolejności udostępnione na potrzeby wdrożenia sieci 5G w Polsce. 2. PASMO 3,7 GHz 2.[...]

 Strona 1