Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Żelaśkiewicz"

Budowa wiaduktów w ciągu kolejowej linii obwodowej nr 20 w Warszawie DOI:


  W lutym 2017 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powierzyła modernizację "linii obwodowej" konsorcjumfirmBUDIMEX, STRABAG i ZUE w ramach kontraktuWykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: Prace na linii obwodowej wWarszawie (odc.Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska). "Linia obwodowa", to powszechnie używana nazwa powstałej pod koniec XIX w. linii kolejowej nr 20, łączącej lewo- i prawobrzeżną częśćWarszawy od stacji Warszawa Główna Towarowa do stacji Warszawa Praga. Linia nr 20 przebiega przez warszawskie dzielnice: Wolę, Żoliborz i Pragę-Północ. Ze względu na zmieniające się potrzeby komunikacyjne rozbudowywanejWarszawy, przez dziesięciolecia ulegały przebudowie zarówno układ torowy, jak i skrzyżowania zmiejską infrastrukturą drogową, co wymuszało budowę nowych obiektów inżynieryjnych lub przebudowę już istniejących. Wramach kontraktu zrealizowano takie prace, jak: przebudowa nawierzchni torowej i głowic rozjazdowych; przebudowa trzech istniejących przystanków osobowych (peron 8Warszawa Zachodnia,WarszawaWola iWarszawa Młynów); budowa nowych przystanków (Warszawa Koło w pobliżu ulicy Obozowej i Warszawa Powązkowska); budowa obiektów inżynieryjnych; przebudowa miejskiej sieci uzbrojenia terenu, kolejowej infrastruktury towarzyszącej (sieć trakcyjna, teletechniczna i sterowania ruchem kolejowym) oraz budowa budynku LCS (Lokalnego Centrum Sterowania). Na odcinku objętym modernizacją znalazły się wiadukty nad ulicami Kasprzaka, Wolską, Górczewską, dawną ulicą Radziwie (Zawiszy) oraz Obozową.Wramach zadania zaplanowano również budowę kładek dla pieszych w rejonie ulicy Prądzyńskiego, nad ulicą Górczewską oraz w obrębie nowo projektowanego przystanku Warszawa Powązkowska. W związku z tym, że obiekty inżynieryjne zlokalizowane w ciągu linii obwodowej powstawały w różnym okresie, z wykorzystaniem różnych materiałów, typów konstrukcji oraz technologii, na etapie koncepcyjnym i proje[...]

 Strona 1