Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Ignaciuk"

OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA PROTOKOŁU MPTCP POD KĄTEM ZUŻYCIA ENERGII OPTIMIZATION OF MPTCP PROTOCOL FOR ENERGY SAVING DOI:10.15199/59.2016.8-9.15


  W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost wolumenu ruchu sieciowego generowanego przez urządzenia wyposażone w łącza radiowe takie jak WiFi, czy sieci komórkowe. Tymczasem wykorzystanie różnych interfejsów sieciowych do obsługi jednego strumienia danych było w praktyce niemożliwe do momentu opracowaniu wielościeżkowej wersji protokołu TCP. Protokół ten nie narzuca sposobu dystrybucji ruchu pomiędzy dostępnymi interfejsami. W artykule zaproponowano taki sposób rozdziału, który minimalizuje całkowite zużycie energii przez urządzenie końcowe. Wskazano metodę adaptacji do zmiennych parametrów dotyczących zarówno efektywności energetycznej jak i przepustowości interfejsu. Przeprowadzono testy numeryczne porównujące jakość zaproponowanego rozwiązania na tle innych znanych z literatury. Abstract: Over the last few years, one can observe a shift in preferences to use wireless media, including WiFi and cellular, rather than wired technologies for the communication purposes. On the other hand, a variant of TCP that allows for simultaneous transmission over different paths has been developed. This paper addresses the problem of optimal load distribution among the interfaces available at a networking device, e.g. mobile phone, with the objective of minimizing the overall energy consumption. A dynamic allocation algorithm, adapting to current, time-varying channel capacity is designed. Comparison with earlier approaches is provided and superiority of the proposed solution is demonstrated in numerical tests. Słowa kluczowe: MPTCP, wydajność energetyczna, optymalny podział ruchu. Keywords: Multipath TCP, energy efficiency, optimal load balancing. 1. WSTĘP Współczesny Internet nie mógłby istnieć bez wykorzystania protokołu TCP. W czasie jego kilkudziesięcioletniej historii zaproponowano wiele modyfikacji odpowiadających na pojawiające się wyzwania. Jednym z nich jest brak możliwości jednoczesnej transmisji danych przez wiele interfejsów s[...]

OCENA IMPLEMENTACJI SCHEMATU PODZIAŁU STRUMIENIA DANYCH MINIMALIZUJĄCEGO ZUŻYCIE ENERGII W TRANSMISJI Z ZASTOSOWANIEM PROTOKOŁU MPTCP DOI:10.15199/59.2017.8-9.18


  Od momentu powstania protokół TCP nadzoruje większość danych przysyłanych w sieciach komputerowych, również w skali globalnej. Z upływem czasu znacząco ewoluował. Głównym przedmiotem prac nad jego udoskonaleniem było wprowadzenie skutecznych metod reagowania na pojawiające się w sieci zatory. Uzyskiwano w ten sposób poprawę wydajności przy milczącym założeniu, że mechanizmy sieciowe utrzymają ciągłość ścieżki transmisji danych. Rozpowszechnienie mobilnych terminali (telefony, laptopy, urządzenia Internetu Rzeczy) poddało to założenie w wątpliwość. Choć typowa stacja jest obecnie wyposażona w wiele interfejsów sieciowych, tylko jeden z nich (np. Wi-Fi) jest używany do obsługi wszystkich połączeń do chwili ich zerwania w warstwie liniowej. Tak może się stać na przykład w wyniku przemieszczenia stacji poza zasięg punktu dostępowego. Następnie używa się innego interfejsu (np. LTE) i utrzymuje połączenie nawet, gdy jakość transmisji jest niska, a stacja dostała się ponownie w zasięg wydajniejszej sieci Wi-Fi. Aby umożliwić transmisję równocześnie wykorzystującą dostępne interfejsy w stopniu odpowiadającym ich aktualnym możliwościom zaproponowano odmianę protokołu TCP - MPTCP (ang. Multipath TCP) [1, 2, 3]. Dużą zaletą tego rozwiązania jest jego niezależność od specyfiki aplikacji i konfiguracji urządzeń sieciowych. Zmiany są dokonywane tylko w jądrze systemu operacyjnego komunikujących się ze sobą uczestników transmisji. Protokół MPTCP jest ciągle rozwijany. Jednym z kierunków tego rozwoju jest określenie sposobu podziału strumienia danych generowanego przez aplikację na podstrumienie zarządzane przez standardowe wersje TCP - SPTCP (ang. Singlepath TCP). Artykuł przedstawia ocenę implementacji algorytmu podziału (ang. scheduler) zrealizowanego w oparciu o podstawy teoretyczne zaprezentowane w [4]. Wykazano znaczący zysk wynikający ze stosowania opracowanego algorytmu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi. 2. PROBLEM BA[...]

 Strona 1