Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Peroński"

Ochrona przeciwerozyjna skarp

Czytaj za darmo! »

Jednym z aspektów trwałości konstrukcji ziemnych jest ich odporność na działanie czynników klimatycznych. Największy wpływ na budowle ziemne mają opady deszczu oraz spływająca woda. Naturalnymzabezpieczeniemskarp przed erozją jest roślinność, która dzięki systemowi korzennemu jest swego rodzaju zbrojeniem skarpy, a trawa i krzewy na powierzchni skarpy działają jako bariera przed deszczem i zapobiegają wypłukiwaniu gruntu przez wodę opadową. Skarpa przerośnięta roślinnością z reguły nie wymaga dodatkowego wzmocnienia, a jedynie zabiegów pielęgnacyjnych. Bardzo ważna jest właściwa konserwacja i utrzymanie skarp nowo wybudowanych konstrukcji do momentu całkowitego zazielenienia. W tymcelu stosuje sięmaty biodegradowalne i syntetyczne. Zadaniem mat biodegradowalnych jest zabezpieczenie skarp przed erozją od wbudowania domomentu zazielenienia się powierzchni. Materiał biode[...]

Geosyntetyki a ochrona środowiska

Czytaj za darmo! »

Obecnie odpady są produkowane w dziesiątkach milionów metrów sześciennych rocznie i dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego. Składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych (rysunek 1) są jednym z największych źródeł zagrożenia środowiska, które wynika z możliwości zanieczyszczenia powietrza, gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych. Do ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem najczęściej stosowane są geomembrany PEHD. Materiał ten spełnia kryteria wytrzymałościowe, odkształceniowe, relaksacyjne i odpornościowe, dzięki czemu znalazł szerokie zastosowanie w inżynierii wodnej i lądowej. Geomembrana jest wykonana z polietylenu wysokiej gęstości i w efekcie odporna na wpływ substancji chemicznych. Folia może być gładka lub tekstur[...]

 Strona 1