Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz Konieczny"

Uciąglanie zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych DOI:10.15199/33.2015.11.09


  W artykule przedstawiono sposoby uciąglania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Zaprezentowano łączenie zbrojenia na zakładkę, metodą scalania, metodami wykorzystującymi łączniki mechaniczne, a także techniką opartą na zamocowaniach wklejanych. Słowa kluczowe: uciąglanie zbrojenia, scalanie, łącznikimechaniczne, zamocowania klejowe, wymagania w zakresie połączeń.Beton jako materiał konstrukcyjny charakteryzuje się dużąwytrzymałością na ściskanie i stosunkowo małą (ok. 1/10 wytrzymałości na ściskanie) wytrzymałością na rozciąganie. W elementach żelbetowych znaczna część naprężeń rozciągających i ścinających przenoszona jest przez stalowe pręty zbrojeniowe. Jest to możliwe dzięki znacznej przyczepności, jaka występuje pomiędzy betonem a prętami, pod warunkiem właściwego ukształtowania zewnętrznej powierzchni prętówzbrojeniowych oraz odpowiedniego umiejscowienia zbrojenia. Zaleca się, aby zbrojeniewkonstrukcjach żelbetowych było z ciągłych prętów, na długości jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Najczęściej jednak zbrojenie musi być odpowiednio łączone przezwykonanie zakładów, spajanie lub zastosowanie zacisków w złączach mechanicznych. Tradycyjne sposoby łączenia zbrojenia Połączenia na zakład [5] to tradycyjne uciąglanie zbrojenia (rysunek 1), polegające na wykonaniu tzw. zakładów w obszarach połączeń. Tego rodzaju złącze konstruuje się zgodnie z zaleceniami: PN-B/03264 [6] lub PN-EN 1992-1-1 [7]. Wprzypadku łączenia na zakład kilku prętów zbrojeniowych połączenia powinny być przesunięte względem siebie, jak pokazano na rysunku 2. Zakłady prętów należy kształtować tak, aby: - zapewnić przekazywanie sił z jednego pręta na drugi; - wykluczyć możliwość rozłupywania betonu w strefie zakładu; - wykluczyć możliwość powstania dużych rys mogących wpłynąć na sprawność konstrukcji. W przypadku spełnienia wymienionych warunków wjednymobszarzemożna uciąglać konstrukcyjne zbrojenie, g[...]

 Strona 1