Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Paweł J. Dąbrowski"

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest pierwszym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości (raport można w całości pobrać na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje"), który stanowi punkt wyjściowy do rozważań.ZADANIE 1 - ZMNIEJSZYĆ BIUROKRACJĘ.Obserwacja wielu dyskusji w Polsce dotyczących płac zdaje się dowodzić, żewielu jej uczestnikówmentalnie tkwiwfilozofii "walki klas". Z jednej strony mamy przekonanie, że to dobrze dla biznesu (a zatem i gospodarki), gdy płace są niskie - najdobitniej wyrażone przez jednego z byłych premierów, że "płace zbyt szybko rosną". Z drugiejmamy zapędywielu neopopulistównajrozmaitszego autoramentu chcących administracyjnie podwyższać płace i radośnie rozdawać d[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest drugim z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż w Polsce? Jaki ja mam na to wpływ?" (Pytania są również tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy dla tych rozważań).WPolsce na 38mlnmieszkańców tylko 14 mln jest zatrudnionych w gospodarce. Wynika stąd, że jeden zatrudnionymusi pracować na trzy osoby. Dla porównania, w Niemczech w g[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, którymasz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest trzecimz serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4x więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" (Pytania też są tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy dla tych rozważań.).ZADANIE 3 - zmniejszyć zadłużenie.Na koniec 2016 r. zadłużenie Polski wyniosło 937 mld zł. Pytanie, czy to jest dużo. ● Kwota tego zadłużenia prawie trzykrotnie przewyższa roczne przychody naszego państwa (w 2014 r. wydatki z budżetu państwa wyniosły 321 mld zł). ● Na obsługę takiego długu (odsetki i prowizje) nasze państwo musi wydać rocznie mniej więcej tyle, ile wynoszą dochody z po[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest piątym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Powiedzmy sobie jasno: kupowanie produktów z importu ogranicza wzrost polskiego PKB, czyli średnie, krajowe wynagrodzenie. Często wydaje się nam jednak, a przynajmniej niektórym ekonomistom, że jak zachodni koncern produkuje w P[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest czwartym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania są też tytułemraportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjściowy do tych rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".ZADANIE 4 - doskonalić prawa Unii Europejskiej.Konkurencja globalna na wolnym rynku przypomina gospodarcze mistrzostwa świata[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest szóstym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Efekt skali polega na tym, że im więcej się produkuje i sprzedaje, tym niższa może być cena produktu. Dzieje się tak dlatego, że przy większej produkcji i sprzedaży można taniej projektować, kupować surowce, stosować nowsze technologie, automatyzować linie produkcyjne orazmieć dużo niższe jednostkowe koszty sprzedaży. Korzyści z efektu skali polegają na efektywniejszym wykorzystaniu dóbr.Wzależności od branży efe[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, którymasz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest siódmymz serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje". ZADANIE 7 - twórzmy odpowiedni klimat do budowania wspólnego dobrobytu.W czasach komunizmu wydawano sporo pieniędzy na promowanie gospodarki socjalistycznej i przedstawianie jej jako lepszej od kapitalistycznej. Tym samym zdewaluowano pojęcie przedsiębiorczości. Niestety, utrwalone przez lata stereoty[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest ósmym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki ja mam na to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Jeśli zestawimy liczbę firmrodzimych omiędzynarodowymzasięgu, ze średnim wynagrodzeniem w danym kraju, to okaże się, że w krajach, w k[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest dziewiątym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są też tytułemraportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".rysunku przedstawiono wielkość PKB w przeliczeniu na jednegomieszkańca (kolor czerwony) oraz odporność sektora public[...]

Co trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? DOI:

Czytaj za darmo! »

Artykuł, który masz przed sobą - Drogi Czytelniku - jest dziesiątym z serii dwunastu, które odpowiadają na pytania: "Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u nas? Jaki jamamna to wpływ?" Pytania te są też tytułem raportu Fundacji Pomyśl o Przyszłości, który stanowi punkt wyjścia do rozważań i jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Pomyśl o Przyszłości www.pomysloprzyszlosci.org w zakładce "publikacje".Infrastruktura służy rozwojowi gospodarki. Jej brak lub słaby rozwój w znacznym stopniu ogranicza wzrost gospodarczy kraj[...]

 Strona 1  Następna strona »