Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Ząbkowicz"

ANALIZA SYMULACYJNA SIECI STANDARDU IEEE 802.11AA W ZASZUMIONYCH KANAŁACH TRANSMISYJNYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.74


  Artykuł zawiera analizę symulacyjną sieci standardu IEEE 802.11aa w kanałach radiowych, w których występują straty związane z interferencjami oraz spadkiem poziomu mocy odbieranego sygnału. Badania obejmowały wpływ pogorszenia jakości kanału radiowego przez zwiększenie bitowej stopy błędów BER (Bit Error Rate) na uzyskiwane przepływności, średnie opóźnienie transmisji, wariancję opóźnienia (jitter) oraz straty pakietów. Analiza została wykonana dla dwóch scenariuszy, różniących się między sobą całkowitą liczbą stacji biorących udział w transmisji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji ilustrujące wpływ zmian ruchu oferowanego w ramach każdej ze zdefiniowanych w standardzie IEEE 802.11aa klas ruchu na uzyskiwane wartości ruchu realizowanego. 1. WSTĘP Sieci pracujące w standardzie IEEE 802.11aa, stanowiące przedmiot badań niniejszego artykułu to sieci bezprzewodowe, które zapewniają odpowiednią jakość świadczenia usług QoS (Quality of Service) ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia transmisji strumieni dźwiękowych i wideo. Do zapewnienia jakość obsługi stosowane są określone mechanizmy jak np. kształtowanie i ograniczanie przepustowości, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów, nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym ramkom przesyłanym w sieci czy zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych. Poprzednikiem standardu IEEE 802.11aa, który również zapewnia odpowiedni poziom QoS jest IEEE 802.11e. Standard IEEE 802.11e [1], [2] definiuje mechanizm przypisywania różnych priorytetów strumieniom danych w sieciach bezprzewodowych poprzez cztery określone klasy ruchu: głosową (Voice - VO), wideo (Video - VI), uprzywilejowaną (Best Effort - BE) i ruchu tła (Background - BK). Określone w standardzie IEEE 802.11e mechanizmy priorytetyzacji umożliwiają świadczenie ruchu w ramach każdej z klas zgodnie ze specyficznymi wymaganiami transmisji. W standardzie IEEE 802.11aa dodano dwie dodatkowe klasy ruchu (Rys. 1):[...]

 Strona 1