Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Czarniecki"

Rozwiązania techniczne zastosowane podczas remontów Hali Stulecia w latach 2009 - 2011 DOI:10.15199/33.2015.11.39


  Halę Stulecia zaprojektowano jakomonumentalny budynek konstrukcji żelbetowej, który stał się wzoremdla wznoszonych w tymczasie budowlimodernistycznych.Wlatach 2009 - 2011 zrealizowano największy remont Hali Stulecia od czasu jej wybudowania. Opisane w artykule działaniamiały na celu doprowadzenie budynku Hali Stulecia do dobrego stanu technicznego i dostosowanie go do wymagań współczesnych obiektów użyteczności publicznej. Słowa kluczowe: remont, zabytekmodernistyczny,Hala Stulecia.Hala Stulecia (fotografia 1), wybudowana w latach 1911 - 1913 wg projektu Maksa Berga, zlokalizowana jest w centralnej części dawnych TerenówWyścigów Konnych we Wrocławiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego. W chwili wzniesienia budynku żebrowa kopuła Hali Stulecia była największą kopułą na świecie. W 1962 r. obiekt został wpisany do Rejestru ZabytkówmiastaWrocławia, w 2005 r. Prezydent Polski uznał go za Pomnik Historii, a w 2006 r. wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jako pionierskie osiągnięcie inżynierii i architektury XX w. Prace przygotowawcze Przed przystąpieniem do remontu budynku sporządzono m.in. dokumentację konserwatorską stolarki okiennej [1], ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji budynku [2], opinię techniczną wzmocnienia głównego pierścienia rozciąganego [3], badania metalograficzne elementów stalowych kratownic głównego pierścienia rozciąganego [4] oraz oceniono parametry mechaniczne betonu głównego pierścienia rozciąganego [5]. Z uwagi na konieczność wykonania w pierwszej kolejności naprawy kluczowego elementu konstrukcji Hali Stulecia, jakim jest główny wie[...]

 Strona 1