Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał POŁECKI"

Planowanie pracy dużych źródeł elektrowni wiatrowych w trybie adaptacji do poprawy stabilności napięciowej DOI:10.15199/13.2016.12.12


  Niniejsza praca prezentuje możliwości wykorzystania farm wiatrowych (FW), pracujących ze zmienną rezerwą wirującą, do poprawy stabilności napięciowej dynamicznej. Porównuje przebiegi wartości napięć węzłowych w funkcji czasu w dwóch przypadkach pracy generatorów wiatrowych. Słowa kluczowe: stabilność napięciowa, energetyka wiatrowa, DFIG, optymalizacja rojem cząstek.Rosnące wysycenie systemu elektroenergetycznego (SEE) odnawialnymi źródłami energii (OZE), w szczególności źródeł wiatrowych, może prowadzić do trudności z utrzymaniem parametrów jakościowych energii elektrycznej na odpowiednim poziomie. Współczesne rozwiązania związane z rezerwowaniem zmienności generacji mocy czynnej źródeł OZE bazują na stosowaniu bloków gazowo-parowych ze zwiększoną rezerwą pierwotną [1]. Jak pokazują badania innym rozwiązaniem problemu jest włączenie OZE do rezerwy regulacyjnej SEE, a więc generacja z celowym niepełnym wykorzystaniem energii pierwotnej [2]. Wynikiem takiego sterownia może być zwiększenie możliwości generacji mocy biernej, a tym samym poprawa stabilności napięciowej. Niniejsza praca przedstawia opis stabilności napięciowej dynamicznej (ang. Short-term voltage stability) oraz proponowany sposób jej poprawy poprzez zmianę ograniczenie mocy czynnej generowanej w FW Stabilność napięciowa dynamiczna Stabilność napięciowa SEE jest ściśle związana z napięciem węzłowym, w szczególności odległych od elektrowni systemowych węzłów odbiorczych, i z mocą bierną [3, 4]. Możliwe jest wyróżnienie dwóch rodzajów stabilności napięciowej: statyczna i dynamiczna. Pierwsza z nich jest związana ze zdolnością do wytworzenia i przesłania odpowiedniej ilości energii biernej do wszystkich węzłów odbiorczych. W praktyce problem statycznej niestabilności napięciowej rozwija się w czasie od 20 do 60 sekund po wystąpieniu zwiększenia się odciążenia lub innego zaburzenia, które obniżając napięcie w węzłach odbiorczych destabilizuje pracę SEE. Stabilnoś[...]

Stanowisko laboratoryjne do badań pracy inwerterów fotowoltaicznych DOI:10.15199/48.2018.06.27

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą liczbę instalowanych rozproszonych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, przyłączanych do sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć [1, 2], jak również do mikrosieci niskich napięć [3]. Znaczna część tych źródeł jest przyłączana do sieci za pośrednictwem przekształtników energoelektronicznych. W przypadku źródeł wytwarzających energię elektryczną prądu stałego, przekształtnikami tymi są falowniki (inwertery). Tak się dzieje np. w przypadku przyłączania do sieci dystrybucyjnych prądu przemiennego paneli fotowoltaicznych (PV). Bardzo istotnym zagadnieniem staje się wówczas prawidłowe działanie zabezpieczeń tych paneli, zainstalowanych we wspomnianych inwerterach PV. Jednym z ważniejszych zabezpieczeń zaimplementowanych w inwerterach PV jest zabezpieczenie od pracy wyspowej. Generalnie zabezpieczenia od pracy wyspowej źródeł wytwórczych dzielą się na [4, 5, 6, 7]: zabezpieczenia pasywne, zabezpieczenia aktywne oraz metody wykorzystujące systemy telekomunikacyjne. Wśród metod pasywnych najbardziej popularne są:  zabezpieczenia pod/nadnapięciowe,  zabezpieczenia pod/nadczęstotliwościowe,  zabezpieczenie VVS (Voltage Vector Shift),  zabezpieczenie RoCoF (Rate of Change of Frequency). Jeśli chodzi o zabezpieczenia od pracy wyspowej mikrosieci niskiego napięcia, to zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w [8]. Należy podkreślić, że niezamierzona (nieintencjonalna) praca wyspowa jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnych w Polsce jest niedopuszczalna [9] (nie dotyczy to mikrosieci). Głównie jest to podyktowane bezpieczeństwem personelu eksploatującego sieci elektroenergetyczne. Dlatego tak ważną sprawą jest prowadzenie odpowiednich badań dotyczących prawidłowości funkcjonowania zabezpieczeń rozproszonych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych, przyłączanych do sieci dystrybucyjnych. Badania te mogą być prowadzon[...]

 Strona 1