Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Szulżyk-Cieplak"

Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by advanced oxidation under hydrodynamic cavitation Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej DOI:10.12916/przemchem.2014.1045


  Anthracene and phenanthrene were degraded in dild. aq. solns. (50 μg/L) under hydrodynamic cavitation at 30°C and 1-7 bar (cavitation no. 0.3-0.9) by using 5 various inducers (discs with holes). The phenanthrene concn. decreased down to 3.28 μg/L with increasing the pressure and cycle no. (up to 10). Przedstawiono problematykę wykorzystania zjawiska kawitacji hydrodynamicznej w zaawansowanych metodach utleniania. Na podstawie badań literaturowych dokonano analizy możliwości zastosowania metod zaawansowanego utleniania, w tym kawitacji hydrodynamicznej, do rozkładu/degradacji związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych w laboratoryjnym układzie z reaktorem kawitacyjnym typu statycznego na modelowych roztworach antracenu i fenantrenu. Wykazano, że zastosowana metoda zaawansowanego utleniania z udziałem hydrokawitacji w sposób znaczący wpły-wa na obniżenie stężenia badanych związków z grupy WWA (antracen i fenantren). Potwierdzono, że stopień degradacji substancji zależy od przebiegu i intensywności zjawiska kawitacji. Przeanalizowano również efektywność energetyczną prowadzonego procesu, wyrażoną jako stosunek ilości zdegradowanego związku do energii elektrycznej dostarczonej do układu. W ostatnich latach podejmowane są intensywne badania nad zastosowaniem efektywnych metod usuwania toksycznych zanieczyszczeń, które występują w wodzie i ściekach zarówno w ilościach śladowych, jak i w stężeniach relatywnie wysokich. Konwencjonalne metody uzdatniania wody i oczyszczania ścieków nie zawsze są efektywne, zwłaszcza w przypadku usuwania z nich związków trudno biodegradowalnych. Obiecującym sposobem podejścia do problemu oczyszczania ścieków zawierających trwałe i odporne na biologiczną degradację związki jest stosowanie wysokoefektywnych i wieloetapowych systemów oczyszczania, pozwalających osiągnąć kilkakrotnie większe zmniejszenie ładunku[...]

 Strona 1