Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Grzesik"

Wykorzystanie energii odnawialnej w drogownictwie DOI:10.15199/33.2019.04.09


  Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na parametry użytkowe nawierzchni drogowej, takie jak szorstkość czy właściwości akustyczne. Parametry te pozwalają na uzyskanie drogi, z której korzystanie jest bezpieczniejsze (poprawa szorstkości skraca drogę hamowania pojazdów), a także mniej uciążliwe dla otoczenia (redukcja emisji hałasu z kół pojazdu). Kolejnym krokiem jest wykorzystanie nawierzchni drogowej, wykraczające daleko poza podstawowe przeznaczenie dróg. Przykładem może być nawierzchnia z wbudowanymi materiałami piezoelektrycznymi umożliwiającymi przekształcenie energii mechanicznej w elektryczną. Poruszające się po drodze pojazdy, powodując ugięcie nawierzchni, produkują energię elektryczną, którą można wykorzystać w obrębie drogi (oświetlenie, sygnalizacja świetlna) bądź odprowadzić poza drogę [6]. Podobną technologią jest nawierzchnia z ogniwami fotowoltaicznymi [7]. Takie rozwiązania wydają się szczególnie przydatne na parkingach i placach manewrowych. Innym przykładem jest nawierzchnia drogowa oczyszczająca powietrze, zawierająca dwutlenek tytanu [8]. Drogi ogrzewane energią odnawialną Wygodę utrzymania i bezpieczeństwo użytkowania drogi w okresie zimowym w naszej szerokości geograficznej może zapewnić podgrzewana nawierzchnia. W celu uzyskania wspomnianego efektu najprostszymrozwiązaniemjest ułożenie pod nawierzchnią przewodów grzewczych bądźmaty grzewczej.Ogrzewanie następuje po dostarczeniu energii elektrycznej do układu [4]. Kolejna generacja to nawierzchnia autonomiczna podwzględemusuwania lodu i śniegu z powierzchni oraz obniżenia temperatury w okresie letnim [5, 11]. Rozwiązanie takie zostało zastosowane już m.in. we Francji, a jego główną zaletą jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zasada działania polega na wykorzystaniu energii generowanej przez promieniowanie słoneczne wnawierzchni drogowej (główniewokresie letnim) i energii pochodzącej z gruntu (głównie w okresie zimo[...]

 Strona 1