Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA ZABORNIAK"

Dobór parametrów procesu skrawania dla wybranych modeli wytwarzanych z tworzyw sztucznych DOI:10.15199/148.2018.7-8.9


  Polimery współcześnie znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym [1, 2]. Celem pracy była analiza parametrów skrawania wybranych materiałów polimerowych, takich jak: Poliamid Pa6, Poliamid odlewany Pa6 G, Poliamid z dodatkiem dwusiarczku molibdenu Pa6 MoS, Poliamid z dodatkiem oleju Pa6 GSL, Polioksymetylen POM, Polisulfon. Pojawiają się coraz nowsze rozwiązania konstrukcyjne części maszyn z tworzyw sztucznych [3], ponieważ polimery doskonale poddają się obróbce mechanicznej, dzięki czemu tą metodą można wykonywać części stabilne pod względem kształtu, wymiarów i o określonej strukturze geometrycznej powierzchni. Różnica w obróbce metali i polimerów polega na doborze odpowiedniej geometrii narzędzia i parametrów skrawania. Przedmiot badań Analizy przeprowadzono na przykładzie płyty o wymiarach 60 x 60 x 10 mm z kieszenią otwartą i dwiema grupami otworów (rys. 1). Obrobiono 16 płyt z poliamidu Pa6 i Pa6 MoS. Analizowano procesy na ośmiu modelach, w zależności od przyjętych zmiennych: obróbka zgrubna i wykańczająca, frezowanie współbieżne i przeciwbieżne, obróbka na sucho i z chłodzeniem. Zaproponowane modele miały zapewnić analizę odprowadzenia wióra w obróbce powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz obróbkę otworów. Drugim modelem badawczym było koło zębate o zębach prostych, o zarysie ewolwentowym, o module m = 4, liczbie zębów z = 17, średnicy wierzchołkowej da = 76 mm i szerokości wieńca b = 10 mm (ry[...]

 Strona 1