Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Zabój"

System stropów gęstożebrowych z belkami strunobetonowymi


  W artykule omówiono system stropów gęstożebrowych o nazwie Rectobeton i Rectolight, w którym zastosowano belki strunobetonowe pozwalające osiągnąć rozpiętość do 10 m.Wprzypadku stropu rozpiętości do 4,5 m nie jest wymagane stosowanie podpór pośrednich w czasie montażu, co można uznać za jedną z zalet systemu. Słowa kluczowe: strop gęstożebrowy, belki sprężone.Stropy gęstożebrowe są znane w Polsce od wielu lat i dość powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do ich głównych zalet należy zaliczyć szybki i łatwy montaż bez użycia ciężkiego sprzętu, wyeliminowanie szalunków, zminimalizowanie prac zbrojarskich, a także małe zużycie betonu oraz zredukowanie ciężaru stropu. Pierwsze rozwiązania stropów gęstożebrowych z belkami sprężonymi stosowane były w Polsce już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w. (np. stropy TB-1 [1] i DMS [2]). Obecny renesans rozwiązań sprężonych stropów belkowo- pustakowych wynika głównie ze skoku technologicznego w produkcji prefabrykatów stropowych, a więc również z redukcji niegdyś wysokich kosztów ich wytworzenia. Obszerny przegląd stropów z belkami sprężonymi można znaleźć np. w publikacji [3], a istotne kwestie obliczeniowe, powstałe po wprowadzeniu norm europejskich, np. w [4, 5, 6]. Konstrukcja stropów Gęstożebro[...]

 Strona 1