Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDREAS FREYTAG"

Unikalna koncepcja otrzymywania past pigmentów antykorozyjnych

Czytaj za darmo! »

Opracowano skład past pigmentów antykorozyjnych bez dodatku żywicy przeznaczonych do systemów rozpuszczalnikowych. W recepturach zastosowano specjalną kombinację środków zwilżających i dyspergujących z dodatkiem reologicznym na bazie modyfi kowanego mocznika. Pasty odznaczają się doskonałą defl okulacją, brakiem osadzania się pigmentów w czasie przechowywania past oraz uniwersalną kompatybiln[...]

 Strona 1