Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz SOLNICA"

Inteligentne systemy oświetleniowe o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw DOI:10.15199/48.2018.08.03

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny postęp w rozwoju technologii i produkcji półprzewodnikowych źródeł światła typu LED (ang. lightemitting diode) oraz komponentów umożliwiających projektowanie i wytwarzanie zaawansowanych systemów sterowania przyczynił się do rozwoju systemów oświetleniowych charakteryzujących się bardzo wysokim współczynnikiem oddawania barw CRI. Współczynnik oddawania barw CRI (ang. Colour Rendering Index) zwany dalej dla uproszczenia współczynnikiem CRI jest odpowiedzialny za wierność odwzorowania kolorów przedmiotów oświetlanych przez dane źródło światła. Im jego wartość jest bliższa wartości 100, tym odwzorowanie jest wierniejsze. Często w nomenklaturze krajowej nosi on nazwę ogólnego współczynnika oddawania barw Ra. Komercyjnie systemy oświetleniowe o wysokim współczynniku CRI z reguły są projektowane głównie w oparciu o białe diody LED, a w najprostszym wykonaniu bazujące na diodach tego samego typu. Przykład takiego rozwiązania przeznaczonego do iluminacji ekspozycji muzealnych i wystawienniczych pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Wygląd zewnętrzny lampy z zbudowanej w oparciu o pojedynczą diodę LED Pełny opis tego komercyjnego rozwiązania noszącego oznaczenie PX393 dostępny jest w poz.[1]. Należy podkreślić, że do zalet, rozwiązań tego typu należy całkowity brak emisji promieniowania ultrafioletowego, śladowe ilości promieniowania podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania barw CRI, wysoka wartość strumienia świetlnego oraz wysoka sprawność energetyczna. Lampa ta w zależności od typu zastosowanej diody może mieć różną wartość współczynnika CRI, inną wartość temperatury barwowej oraz generować inną wartość strumienia świetnego. Przykładowe wartości tych parametrów dla poszczególnych wersji lampy zestawiono w tabeli 1. Tabela 1. Zestawienie wybranych parametrów poszczególnych wersji lampy PX 393 Wersja lampy CRI [...]

Zastosowanie niskokosztowej matrycy czujników podczerwieni termicznej do detekcji osób DOI:10.15199/13.2018.9.1


  Jednym ze sposobów redukcji zużycia energii w systemach oświetleniowych jest dostosowanie cyklu pracy lamp do obecności osób w oświetlanych pomieszczeniach. Rozwiązanie takie wymaga oczywiście detektora obecności osób. Na rys. 1 przedstawiono schemat inteligentnego systemu oświetlenia wykorzystującego detektor obecności; system ten umożliwia sterowanie zespołem lamp przy pomocy jednego czujnika obecności dzięki zastosowaniu łączności bezprzewodowej ZigBee. Na rynku istnieje szereg czujników obecności; wymienić można czujniki PIR, oraz mikrofalowe i ultradźwiękowe czujniki ruchu. Wadą tych ostatnich jest możliwość wykrywania jedynie obiektów ruchomych, co ogranicza ich zastosowanie w sytuacjach gdzie osoby w pomieszczeniach pozostają nieruchomo lub prawie nieruchomo (np. w biurach). Z tego punktu widzenia, interesujące są czujniki pracujące w zakresie podczerwieni, które mogą wykryć w pomieszczeniu obecność obiektów o temperaturze odpowiadającej temperaturze ciała ludzkiego. Jednocześnie pożądane jest, aby system reagujący na temperaturę ignorował inne źródła ciepła, takie jak grzejniki, czajniki, komputery itd. W ramach artykułu zbadano możliwość zastosowania czujnika (kamery) podczerwieni termicznej firmy Heimann Sensor GmbH typ [...]

 Strona 1