Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Damian Przestacki"

Hartowanie i borowanie laserowe stali konstrukcyjnej C45

Czytaj za darmo! »

Wiele różnych części maszyn i urządzeń wymaga zastosowania materiałów o zwiększonej trwałości warstwy wierzchniej. Dlatego producenci poszukują twardych i wytrzymałych stali, które wydłużą okres eksploatacyjny, co zredukuje koszty naprawy zużywanych części. Na rynku znajduje się wiele nowoczesnych stali, takie jak Hardox, stale z borem, które charakteryzują się zwiększoną odpornością na zużycie przez tarcie [1÷4]. Stale te są dość drogie, dlatego w wielu przypadkach, gdy nie jest wymagana odporność na obciążenia udarowe materiału, można zastosować obróbkę powierzchniową popularnych stali konstrukcyjnych [4÷14]. W ostatnich latach w celu kształtowania właściwości warstwy wierzchniej tradycyjna obróbka cieplna i cieplno-chemiczna jest zastępowana przez obróbkę laserową. W obróbce tej ważnymi parametrami są: gęstość mocy wiązki laserowej, prędkość skanowania wiązką względem obrabianej powierzchni, a także sposób wzajemnego usytuowania ścieżek laserowych. Nowoczesnym rozwiązaniem technologicznym jest laserowa obróbka cieplna [7÷14], dzięki której można obrobić dowolną powierzchnię wyrobu, aby uzyskać pożądane właściwości. Jedną z proponowanych obróbek cieplno-chemicznych może być borowanie dyfuzyjne, które zwiększa trwałość obrabianych części i narzędzi [6, 7]. W pracy przedstawiono laserowę modyfikację powierzchni obejmującą hartowanie laserowe i borowanie laserowe stali C45. Badaniu wpływu parametrów obróbki laserowej poddano w pracy stal C45, którą wybrano jako przedstawiciela stali konstrukcyjnej niestopowej. Zastosowana obróbka pozwala na zwiększenie twardości powierzchni stali przy zachowaniu plastycznego rdzenia. METODYKA BADAŃ Badania przeprowadzono na próbkach ze stali C45 o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. Próbki miały kształt pierścienia o wymiarach: D = 20 mm, d = 12 mm, h = 12 mm. Hartowanie i borowanie laserowe przeprowadzono za pomocą lasera technologicznego CO2 firmy TRUMPH typu TLF 2600 Turbo o m[...]

Laser-borided layer formed on Inconel 600 alloy

Czytaj za darmo! »

Nickel and its alloys are known for their excellent resistance to corrosion and oxidation. Therefore, these materials are often used wherever corrosive media or high temperature are to be expected. As a consequence, they are used predominantly in the chemical engineering industry (tanks and apparatus construction), the petroleum industry and in turbine construction. However, the poor wear resistance, as an important disadvantage, causes the limited using of these alloys. Under conditions of appreciable mechanical wear (adhesive or abrasive), these materials have to characterize by suitable wear protection. Processes used for protecting steels, such as nitriding, carburizing or case-hardening, can not be successfully used for Ni-based alloys. The diffusion boronizing could be the thermochemical treatment, which improves tribological properties of nickel and its alloys. It was shown in literature data that they can be borided efficiently using different methods [1÷8] without sacrificing corrosion resistance. This boriding process results in formation of nickel borides at the surface. However, the powder-pack boronizing using commercial Ekabor powder containing SiC [1÷3] is not preferred because of formation of porous silicide layer at the surface. As a consequence, relatively low hardness is usually obtained at the surface (within the range from 750 HV to 980 HV). Fluidized bed technology is not also proper to boronizing of nickel. In spite of using fluidized bed without SiC the obtained layers are characterized by low hardness (about 870 HV) and thickness of 35 μm [4]. The better results were obtained in case of using powders without SiC, e.g. Ekabor Ni powder specially prepared for Ni-based alloys. The powder-pack boronizing of pure nickel using this agent results in formation of thick boride layers (up to 100 μm) of high hardness (1300 HK) [5]. Inconel alloys are also good candidates for boronizing by powder-pack me[...]

Laser alloying of Vanadis-6 steel by using powders containing boron and tungsten DOI:10.15199/28.2017.2.6


  The paper presents the influence of laser alloying on microstructure and microhardness of Vanadis-6 steel. The surface layers were formed by remelting paste which was applied on to the steel substrate. Three kind of pastes were applied: with boron, with tungsten and the mixture of these elements in the ratio 1:1. TRUDIODE 3006 diode laser with nominal power equal to 3 kW integrated with robot arm were used. Parameters of laser alloying were following: power density of laser beam q = 63.69 kW/cm2, scanning rate v = 3.0 m/min and overlap of laser tracks equal to 60%. Microstructure of produced laser tracks were analysed. Surface roughness after laser alloying were investigated. After laser alloying, microstructure consisting with remelted zone and martensitic heat affected zone were obtained. Application of paste with tungsten had contributed to formation the solid solution microstructure, while application of paste with boron or mixture (boron and tungsten) led to formation of boron-martensite eutectic microstructure. Microhardness of laser tracks were measured. It was found that paste containing boron and tungsten allows obtain the layers with increased microhardness compared to steel substrate while maintaining the mild microhardness profile from surface to the substrate. Key words: Vanadis-6, laser alloying, boron, tungsten.1. INTRODUCTION Laser technology is widely used and includes, e.g. the laser alloying [1÷14], laser cladding [1, 2, 15], laser metal deposition [1], laser hardening [1÷3, 16], or laser texturing [1]. Laser alloying involves the simultaneous melting of alloy and substrate material by laser beam, during intense mixing in a weld pool. The alloy material may be applied in the form of paste, tape, powder etc. The laser beam is used to heating of the workpiece surface layer, in order to provide changes in microstructure. It can provide the required mechanical, physical or chemical properties, as well as exploitation proper[...]

 Strona 1