Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Piasecki"

KOMPAKTOWA STRUKTURA DWUPOLARYZACYJNEJ, DWUPASMOWEJ ANTENY PRACUJĄCEJ W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI PASMA VHF DOI:10.15199/59.2015.4.53


  W artykule przedstawiono nową koncepcję anteny prętowej pracującej w dwóch ortogonalnych polaryzacjach: pionowej w paśmie VHF_I = 88 MHz ÷ 108 MHz i poziomej w paśmie VHF_II = 174 MHz ÷ 230 MHz. Kluczowym elementem struktury jest zasilanie, pozwalające pobudzić odpowiednie ramiona anteny. Współczynnik dopasowania wejścia anteny |S11| w pasmach VHF_I i VHF_II jest poniżej -10 dB (WFS < 2). Zysk anteny GVHF_I ≈ 7 dBi dla polaryzacji pionowej oraz GVHF_II ≈ 8 dBi dla polaryzacji poziomej. 1. WSTĘP Anteny dwupolaryzacyjne są szeroko wykorzystywane do poprawy jakości odbieranego sygnału [1, 2] lub rozszerzenia możliwości współpracy anteny z różnymi systemami radiokomunikacyjnymi. W porównaniu z systemami zbiorczymi (ang. Space Diversity) składającymi się z kilku anten, technika dwupolaryzacyjna pozwala zredukować liczbę anten zapewniając porównywalną jakość odbieranego sygnału [3]. W literaturze można znaleźć wiele typów szerokopasmowych anten, m.in. rozwiązania oparte o struktury Bowtie [4, 5] lub Batwing [6]. Anteny typu Bowtie są bardzo dobrze znane ze względu na prostą konstrukcję oraz możliwość pracy w szerokim paśmie częstotliwości. Struktura anteny składa się z dwóch symetrycznych ramion w kształcie trójkąta lub trapezu zwanych skrzydełkami. Zasilanie anteny umieszczone jest centralnie w osi apertury. Pasmo pracy promiennika zależy od wymiarów ramion, przede wszystkim długości oraz kata rozwarcia. Wektor pola elektrycznego E jest skierowany wzdłuz dłuższego wymiaru anteny, co implikuje liniową polaryzację zgodnie z dłuższym wymiarem promiennika. Drugim rodzajem szerokopasmowej anteny jest struktura typu Batwing, która jest stosowana do rozsyłania sygnałów telewizji naziemnej [7, 8]. Kształt anteny jest podobny do konstrukcji Bowtie, jednak ze względu na sposób zasilania wektor pola elektrycznego jest skierowany wzdłuż krótszego ramienia anteny, co powoduje uzyskanie ortogonalnej polaryzacji względe[...]

Pomiar charakterystyki anteny dookólnej z zastosowaniem oknowania w dziedzinie czasu DOI:10.15199/59.2016.6.23


  Measurement of an omnidirectional antenna radiation pattern with using a time domain technique Streszczenie: W niniejszym artykule opisano metodę pomiarową charakterystyki promieniowania anteny dookólnej z zastosowaniem przetwarzania danych w dziedzinie czasu. Rozważono niezbędne założenia, które muszą zostać spełnione w celu poprawności uzyskania wyników pomiarowych z zastosowaniem oknowania w dziedzinie czasu. Wykonano odpowiednie obliczenia pozwalające określić poszczególne odbicia widoczne w dziedzinie czasu. Ponadto wykonano pomiary badanej anteny w komorze bezodbiciowej oraz pomieszczeniu biurowym. Dokonano analizy porównawczej uzyskanych wyników, co pozwoliło określić poprawność przedstawionej metody pomiarowej. Abstract: In this paper the ability to measure a radiation pattern of antennas, especially omnidirectional antennas, without necessity of using an anechoic chamber is presented. For this purpose, the time domain technique is used and the influence of this solution on an antenna radiation pattern is shown. Also some theoretical dependencies are introduced. Moreover, difference between radiation patterns obtained in an anechoic chamber and office room with using postprocessing in the time domain are presented. Słowa kluczowe: pomiar charakterystyki antenowej, oknowanie w dziedzinie czasu. Keywords: measurement of a radiation pattern, time domain, omnidirectional antenna. 1. WSTĘP Pomiar charakterystyk promieniowania anten, w szczególności charakterystyk dookólnych, jest jednym z bardziej wymagających procesów. Wynika to z odbierania przez antenę wszechkierunkową nie tylko sygnału docierającego bezpośrednio z anteny nadawczej, ale również innych sygnałów odbitych, których poziomy mocy są porównywalne z promieniem bezpośrednim. Niepożądane odbicia mogą zniekształcić mierzoną charakterystykę anteny i wprowadzić dodatkowe błędy pomiarowe. Dodatkowo, antena dookólna posiada mały zysk energetyczny, co powoduje, ż[...]

Przejście z linii koplanarnej na falowód dielektryczny dla zakresu częstotliwości 120 GHz ÷ 137 GHz DOI:10.15199/59.2015.4.39


  W artykule zaprezentowano model przejścia z linii koplanarnej do falowodu dielektrycznego, który został opracowany z myślą możliwości realizacji w technologii LTCC. Zaprojektowane przejście dla zakresu częstotliwości 120 GHz ÷ 137 GHz charakteryzuje się współczynnikiem |S11| < -14,8 dB oraz współczynnikiem transmisji |S21| > -5,8 dB (w konfiguracji dwóch połączonych struktr). 1. WSTĘP Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na szybką transmisję danych rozwijają się nowe i bardziej zaawansowane bezprzewodowe systemy radiokomunikacyjne. Coraz większą rolę odgrywają systemy pracujące w zakresie fal milimetrowych. Dzięki możliwości wykorzystania wyższego zakresu częstotliwości istnieje możliwość zaprojektowania systemu o szerszym paśmie pracy. Z twierdzenia Shanona-Hartleya wynika, że szersze pasmo skutkuje wzrostem przepustowości kanału radiowego, co pozwala na znaczny wzrost szybkości transmisji danych systemów bezprzewodowych. Ponadto urządzenia wykorzystujące zakres fal milimetrowych lub sub-milimetrowych, mają znacznie mniejsze rozmiary poszczególnych elementów systemu, w szczególności anten, filtrów, czy sprzęgaczy. Dzięki niewielkim rozmiarom kompletny system milimetrowy jest bardziej kompaktowy od systemów mikrofalowych. Z drugiej strony zakres fal milimetrowych w porównaniu do częstotliwości mikrofalowych [1] charakteryzuje się dużo wyższym tłumieniem atmosferycznym. Istnieją jednak okna częstotliwościowe, które pozwalają na transmisję sygnału z akceptowalnym tłumieniem. Na rys. 1 przedstawiono wykresy tłumienia sygnału radiowego przez atmosferę w zależności od wartości częstotliwości (długości fali ) oraz wysoko[...]

BADANIE ANTENY Z FALĄ WYCIEKAJĄCĄ WYKONANEJ W TECHNOLOGII LTCC PRACUJĄCEJ W ZAKRESIE 125 GHZ - 135 GHZ DOI:10.15199/59.2017.6.25


  Ciągły rozwój technologii związanych z wytwarzaniem podzespołów pracujących w zakresie częstotliwości sub-THz pozwala projektować coraz to efektywniejsze systemy radiokomunikacyjne i radarowe wykorzystujące szerokie pasmo częstotliwościowe. Jednym z kluczowych elementów każdego systemu radiowego jest układ antenowy, który w pierwszej kolejności decyduje m. in. o jakości odbieranego sygnału lub w zależności od ,,inteligencji" anteny, system potrafi wyeliminować interferencje z niepożądanych kierunków lub skierować wiązkę w odpowiedni sektor. Konwencjonalne metody umożliwiające skanowanie wiązką antenową opierają się na zastosowaniu przesuwników fazy, których koszty stanowią ponad 50% całego systemu antenowego. Biorąc pod uwagę częstotliwości ponad 100 GHz, zaprojektowanie odpowiedniego przesuwnika fazy dla danego systemu nie sprowadza się do rozwiązania prostego problemu projektowego. W celu spełnienia funkcjonalności skanowania wiązką antenową poszukuje się innych, tańszych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w zakresie fal milimetrowych. Alternatywnym rozwiązaniem w odniesieniu do fazowanych szyków wykorzystujących przesuwniki fazy są anteny z falą bieżącą, które umożliwiają odchylanie wiązki jedynie poprzez zmianę częstotliwości pracy anteny. W zależności od systemu właściwość ta może być pożądana lub nie. W pracy [1] przedstawiono projekt struktury anteny z falą wyciekającą wykorzystującą technologię spiekania ceramiki w niskiej temperaturze, tzw. LTCC (ang. Low Temperature Co-fired Ceramic) [2]. Jest to jedna z obiecujących i rozwijanych od lat technologii umożliwiająca wykonywanie struktur wielowarstwowych. Rozwijana jest zazwyc[...]

SZYK ANTENOWY ZE SKANOWANIEM SEKTOROWYM NA PASMO X DOI:10.15199/59.2016.6.114


  ANTENNA ARRAY WITH SECTOR SCANNING FOR X-BAND APPLICATIONS Streszczenie: W niniejszym artykule opisano konstrukcję anteny mikropaskowej pracującej w paśmie 10,4-10,6 GHz. Struktura składa się z 4 liniowych podszyków po 28 elementów promieniujących, które zasilane są poprzez sprzężenie. Antena została zaprojektowana dla skanowania sektorowego z zawężeniem wiązki w płaszczyźnie elewacji. Zysk energetyczny w paśmie pracy anteny jest powyżej 26 dBi. Sprawność anteny jest większa od 80%, przy dopasowaniu lepszym niż -10 dB. Abstract: In this paper the design of microstrip antenna operating in 10,4-10,6 GHz frequency band was described. The structure consists of 4 linear 28-element sub-arrays. Particular radiating elements are supplied by a coupling gap. The antenna was designed to achieve sector scanning with narrow beam in azimuth plane. Gain in the operating band is greater than 26 dBi with efficiency above 80% and matching better than -10 dB. Słowa kluczowe: antena mikropaskowa, pasmo X, skanowanie sektorowe Keywords: microstrip patch antenna, X-band, sector scanning 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwujemy nieustanny rozwój systemów radioelektronicznych, które wymagają zastosowania coraz to bardziej zaawansowanych rozwiązań antenowych. Szczególny wzrost zainteresowania nowymi typami konstrukcyjnymi widoczny jest dla anten mikropaskowych. Znajdują one szerokie zastosowanie m. in. w systemach komórkowych, mobilnych systemach radiowych, systemach satelitarnych, czy technice radarowej. Wykorzystanie anten mikropaskowych w tak wielu dziedzinach podyktowane jest ich wieloma zaletami konstrukcyjnymi, przede wszystkim płaską powierzchnią struktury, niewielką wagą, możliwością dobrania odpowiedniego kształtu anteny dla danego zastosowania, niskimi kosztami wykonania oraz łatwością integracji z układami mikrofalowymi. Anteny mikropasmowe, w szczególności szyki antenowe [...]

 Strona 1